2007/2007/ Mayıs Ayı Meclis Kararları

11. MAYIS.2007 Meclis Kararları
2007/22 Karar
Belediye Meclisimizin 11.05.2007 tarihli MAYIS dönemi toplantısının 3 birleşiminde Beşiktaş İlçesi Ortaköy Mah. 41pafta 52 adadaki Açık ve Kapalı Spor Alanı ve Yol Alanına ilişkin plan tadili teklifine ait İmar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

11. MAYIS.2007 Meclis Kararları
2007/23 Karar

Belediye Meclisimizin 11.05.2007 tarihli MAYIS dönemi toplantısının 3. birleşiminde, Beşiktaş, Ortaköy mah, 41/2 pafta, 52 ada, 81 parselin plan tadiline ait İmar Komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

11. MAYIS.2007 Meclis Kararları
2007/24 Karar

Belediye Meclisimizin 11.05.2007 tarihli MAYIS dönemi toplantısının 3. birleşiminde Beşiktaş Etiler Mah. 12 pafta 1072 ada 25 parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Teklifine ait İmar Komisyonu Raporu okunarak raporun aynen kabulüne aynen OYBİRLİĞİ ile karar verildi.