Meclis Kararları

2022/Mayıs Ayı Meclis Kararları...

20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34...

Detay Gör

2022/Nisan Ayı Meclis Kararları...

12/13/14/15/16/17/18/19...

Detay Gör

2022/Mart Ayı Meclis Kararları...

9/10/11...

Detay Gör

2022/Şubat Ayı Meclis Kararları...

6/7/8...

Detay Gör

2022/Ocak Ayı Meclis Kararları...

1/2/3/4/5...

Detay Gör

2021/Aralık Ayı Meclis Kararları...

68/69/70/71/72/73/74/75/76/77...

Detay Gör

2021/Kasım Ayı Meclis Kararları...

63/64/65/66/67...

Detay Gör

2021/Ekim Ayı Meclis Kararları...

50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62...

Detay Gör

2021/Eylül Ayı Meclis Kararları...

45/46/47/48/49...

Detay Gör

2021/Temmuz Ayı Meclis Kararları...

36/37/38/39/40/41/42/43/44...

Detay Gör

2021/Haziran Ayı Meclis Kararları...

32/33/34/35...

Detay Gör

2021/Mayıs Ayı Meclis Kararları...

26/27/28/29/30/31...

Detay Gör

2021/Nisan Ayı Meclis Kararları...

16/17/18/19/20/21/22/23/24/25...

Detay Gör

2021/Mart Ayı Meclis Kararları...

13/14/15...

Detay Gör

2021/Şubat Ayı Meclis Kararları...

7/8/9/10/11/12...

Detay Gör

2021/Ocak Ayı Meclis Kararları...

1/2/3/4/5/6...

Detay Gör

2020/Aralık Ayı Meclis Kararları...

85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100/101...

Detay Gör

2020/Kasım Ayı Meclis Kararları...

78/79/80/81/82/83/84...

Detay Gör

2020/Ekim Ayı Meclis Kararları...

64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77...

Detay Gör

2020/Eylül Ayı Meclis Kararları...

46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63...

Detay Gör

2020/Temmuz Ayı Meclis Kararları...

28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45...

Detay Gör

2020/Mart Ayı Meclis Kararları...

19/20/21/22/23/24/25/26/27...

Detay Gör

2020/Şubat Ayı Meclis Kararları...

11/12/13/14/15/16/17/18...

Detay Gör

2020/Ocak Ayı Meclis Kararları...

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10...

Detay Gör

2019/Aralık Ayı Meclis Kararları...

83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94...

Detay Gör

2019/Kasım Ayı Meclis Kararları...

74/75/76/77/78/79/80/81/82...

Detay Gör

2019/Ekim Ayı Meclis Kararları...

61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73...

Detay Gör

2019/Eylül Ayı Meclis Kararları...

52/53/54/55/56/57/58/59/60...

Detay Gör

2019/Temmuz Ayı Meclis Kararları...

47/48/49/50/51...

Detay Gör

2019/Haziran Ayı Meclis Kararları...

40/41/42/43/44/45/46...

Detay Gör

2019/Mayıs Ayı Meclis Kararları...

28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39...

Detay Gör

2019/Nisan Ayı Meclis Kararları...

20/21/22/23/24/25/26/27...

Detay Gör

2019/Şubat Ayı Meclis Kararları...

5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19...

Detay Gör

2019/Ocak Ayı Meclis Kararları...

1/2/3/4...

Detay Gör

2018/Aralık Ayı Meclis Kararları...

83/84/85/86/87/88/89...

Detay Gör

2018/Kasım Ayı Meclis Kararları...

69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82...

Detay Gör

2018/Ekim Ayı Meclis Kararları...

56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68...

Detay Gör

2018/Eylül Ayı Meclis Kararları...

50/51/52/53/54/55...

Detay Gör

2018/Temmuz Ayı Meclis Kararları...

38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49...

Detay Gör

2018/Haziran Ayı Meclis Kararları...

33/34/35/36/37...

Detay Gör

2018/Mayıs Ayı Meclis Kararları...

26/27/28/29/30/31/32...

Detay Gör

2018/Nisan Ayı Meclis Kararları...

15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25...

Detay Gör

2018/Mart Ayı Meclis Kararları...

10/11/12/13/14...

Detay Gör

2018/Şubat Ayı Meclis Kararları...

6/7/8/9...

Detay Gör

2018/Ocak Ayı Meclis Kararları...

1/2/3/4/5...

Detay Gör

2017/Aralık Ayı Meclis Kararları...

144/145/146/147/148/149/150/151/152/153...

Detay Gör

2017/Kasım Ayı Meclis Kararları...

138/139/140/141/142/143...

Detay Gör

2017/Ekim Ayı Meclis Kararları...

129/130/131/132/133/134/135/136/137...

Detay Gör

2017/Eylül Ayı Meclis Kararları...

108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128...

Detay Gör

2017/Temmuz Ayı Meclis Kararları...

96/97/98/99/100/101/102/103/104/105/106/107...

Detay Gör

2017/Haziran Ayı Meclis Kararları...

82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95...

Detay Gör

2017/Mayıs Ayı Meclis Kararları...

66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81...

Detay Gör

2017/Nisan Ayı Meclis Kararları...

41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65...

Detay Gör

2017/Mart Ayı Meclis Kararları...

24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40...

Detay Gör

2017/Şubat Ayı Meclis Kararları...

8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23...

Detay Gör

2017/Ocak Ayı Meclis Kararları...

1/2/3/4/5/6/7...

Detay Gör

2016/Aralık Ayı Meclis Kararları...

122/123/124/125/126/127/128...

Detay Gör

2016/Kasım Ayı Meclis Kararları...

108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121...

Detay Gör

2016/Ekim Ayı Meclis Kararları...

98/99/100/101/102/103/104/105/106/107...

Detay Gör

2016/Eylül Ayı Meclis Kararları...

86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97...

Detay Gör

2016/Temmuz Ayı Meclis Kararları...

81/82/83/84/85...

Detay Gör

2016/Haziran Ayı Meclis Kararları...

67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80...

Detay Gör

2016/Mayıs Ayı Meclis Kararları...

56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66...

Detay Gör

2016/Nisan Ayı Meclis Kararları...

40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55...

Detay Gör

2016/Mart Ayı Meclis Kararları...

29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39...

Detay Gör

2016/Şubat Ayı Meclis Kararları...

4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28 No.lu Kararlar...

Detay Gör

2016/Ocak Ayı Meclis Kararları...

1/2/3 No.lu Kararlar...

Detay Gör

2015/Kasım Ayı Meclis Kararları...

172...

Detay Gör

2015/Ekim Ayı Meclis Kararları...

158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171...

Detay Gör

2015/Eylül Ayı Meclis Kararları...

106/107/108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118...

Detay Gör

2015/Temmuz Ayı Meclis Kararları...

96/97/98/99/100/101/102/103/104/105...

Detay Gör

2015/Haziran Ayı Meclis Kararları...

79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95...

Detay Gör

2015/Mayıs Ayı Meclis Kararları...

69/70/71/72/73/74/75/76/77/78...

Detay Gör

2015/Nisan Ayı Meclis Kararları...

53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68...

Detay Gör

2015/Mart Ayı Meclis Kararları...

36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52...

Detay Gör

2015/Şubat Ayı Meclis Kararları...

13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35...

Detay Gör

2015/Ocak Ayı Meclis Kararları...

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12...

Detay Gör

2014/Aralık Ayı Meclis Kararları...

110/111/112/113/114/115...

Detay Gör

2014/Kasım Ayı Meclis Kararları...

104/105/106/107/108/109/110...

Detay Gör

2014/Ekim Ayı Meclis Kararları...

88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100/101/102/103...

Detay Gör

2014/Eylül Ayı Meclis Kararları...

73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87 No'lu Kararlar...

Detay Gör

2014/Temmuz Ayı Meclis Kararları...

61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72 No.lu Kararlar...

Detay Gör

2014/Haziran Ayı Meclis Kararları...

43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60 No.lu Kararlar...

Detay Gör

2014/Mayıs Ayı Meclis Kararları...

28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42 No.lu Kararlar...

Detay Gör

2014/Nisan Ayı Meclis Kararları...

17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27 No.lu Kararlar...

Detay Gör

2014/Mart Ayı Meclis Kararları...

12/13/14/15/16 No.lu Meclis Kararları...

Detay Gör

2014/Şubat Ayı Meclis Kararları...

8-9-10-11 No'lu Kararlar...

Detay Gör

2014/Ocak Ayı Meclis Kararları...

1-2-3-4-5-6-7 No'lu Kararlar...

Detay Gör

2013/Aralık Ayı Meclis Kararları...

67-68-69 No'lu Karar...

Detay Gör

2013/Kasım Ayı Meclis Kararları...

63-64-65-66 No'lu Karar...

Detay Gör

2013/Ekim Ayı Meclis Kararları...

55-56-57-58-59-60-61-62 No'lu Karar...

Detay Gör

2013/Eylül Ayı Meclis Kararları...

42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54 No'lu Karar...

Detay Gör

2013/Temmuz Ayı Meclis Kararları...

38-39-40-41 No'lu Karar...

Detay Gör

2013/Haziran Ayı Meclis Kararları...

37 No'lu Karar...

Detay Gör

2013/Mayıs Ayı Meclis Kararları...

35-36 No'lu Kararlar...

Detay Gör

2013/Nisan Ayı Meclis Kararları...

23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34 No'lu Kararlar...

Detay Gör

2013/Mart Ayı Meclis Kararları...

19-20-21-22 No'lu Kararlar...

Detay Gör

2013/Şubat Ayı Meclis Kararları...

14-15-16-17-18 No'lu Kararlar...

Detay Gör

2013/Ocak Ayı Meclis Kararları...

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No'lu Kararlar...

Detay Gör

2012/Aralık Ayı Meclis Kararları...

82-83 No'lu Kararlar...

Detay Gör

2012/Kasım Ayı Meclis Kararları...

80-81 No'lu Kararlar...

Detay Gör

2012/Ekim Ayı Meclis Kararları...

74-75-76-77-78-79 No'lu Kararlar...

Detay Gör

2012/Eylül Ayı Meclis Kararları...

71-72-73 No'lu Kararlar...

Detay Gör

2012/ Ağustos Ayı Meclis Kararları...

62-63-64-65-66-67-68-69-70 No'lu Kararlar...

Detay Gör

2012/ Haziran Ayı Meclis Kararları...

52-53-54-55-56-57-58-59-60-61 Nolu Kararlar...

Detay Gör

2012/ Mayıs Ayı Meclis Kararları...

43-44-45-46-47-48-49-50-51 No'lu Kararlar...

Detay Gör

2012/ Nisan Ayı Meclis Kararları...

1...

Detay Gör

2012/ Mart Ayı Meclis Kararları...

23-24-25-26-27' No'lu Kararlar...

Detay Gör

2012/ Şubat Ayı Meclis Kararları...

12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22...

Detay Gör

2011/ Aralık Ayı Meclis Kararları...

61-62-63-64-65-66' Nolu Kararlar...

Detay Gör

2011/ Kasım Ayı Meclis Kararları...

59-60' No'lu kararlar...

Detay Gör

2011/ Ekim Ayı Meclis Kararları...

50-51-53-54-55-56-57-58' No'lu Kararlar...

Detay Gör

2011/ Eylül Ayı Meclis Kararları...

43-44-45-47-48-49' Nolu Kararlar...

Detay Gör

2011/Ağustos Meclis Kararları ...

39-40-41-42' No'lu Kararlar...

Detay Gör

2011/ Haziran Ayı Meclis Kararları...

34-35-36-37-38' No'lu kararlar...

Detay Gör

2011/ Nisan Ayı Meclis Kararları...

15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28...

Detay Gör

2007/ Aralık Ayı Meclis Kararları...

73-74-75-76-77-78-79-81-82-83-84-85-86 Nolu ...

Detay Gör

2007/ Eylül Ayı Meclis Kararları...

38-41-42-43-44-45-47-48-49-50 Nolu Meclis Kararlar...

Detay Gör

2011/ Mayıs Ayı Meclis Kararları...

29-30-32-32-33' No'lu Kararlar...

Detay Gör

2011/ Mart Ayı Meclis Kararları...

13-14' No'lu Kararlar...

Detay Gör

2011 / Şubat Ayı Meclis Kararları...

11-12' No'lu kararlar...

Detay Gör

2011/ Ocak Ayı Meclis Kararları...

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10' Nolu Kararlar...

Detay Gör

2010/ Aralık Ayı Meclis Kararları...

74-75-76-77-78-79-80' No'lu Kararlar...

Detay Gör

2010/ Kasım Ayı Meclis Kararları...

68-69-70-71-72-73' No'lu Kararlar...

Detay Gör

2010/ Ekim Ayı Meclis Kararları...

62-63-64-65-66-67' Nolu Kararlar...

Detay Gör

2010/ Eylül Ayı Meclis Kararları...

56-57-58-59-60-61' Nolu Kararlar...

Detay Gör

2010/ Haziran Ayı Meclis Kararları...

33-35-36-37' No'lu Kararlar...

Detay Gör

2010/ Mayıs Ayı Meclis Kararları...

28-29-30-32' Nolu Kararlar...

Detay Gör

2010/ Nisan Ayı Meclis Kararları...

17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27' No'lu Kararlar...

Detay Gör

2010/ Mart Ayı Meclis Kararları...

9-10-11-12-14-15-16' No'lu Kararlar...

Detay Gör

2010 / Şubat Ayı Meclis Kararları...

4-5-6-7-8' No'lu Kararlar...

Detay Gör

2010/ Ocak Ayı Meclis Kararları...

1-2-3-4' No'lu Kararlar...

Detay Gör

2009/ Aralık Ayı Meclis Kararları...

75-76-77-78' No'lu Kararlar...

Detay Gör

2009/ Kasım Ayı Meclis Kararları...

72-73-74' Nolu Kararlar...

Detay Gör

2009/ Ekim Ayı Meclis Kararları...

62-63-64-65-66-67-68-69-70-71' Nolu Kararlar...

Detay Gör

2009/ Eylül Ayı Meclis Kararları...

54-55-56-57-58-59-60-61-62-63' Nolu Kararlar...

Detay Gör

2009/ Temmuz Ayı Meclis Kararları...

45-46-47-48-49-50-51-52' No'lu Kararlar...

Detay Gör

2009/ Haziran Ayı Meclis Kararları...

39- 40-41-42-43-44' No'lu kararlar...

Detay Gör

2009/ Nisan Ayı Meclis Kararları...

18-19-20-21-22-23-24-25' No'lu Kararlar...

Detay Gör

2009/ Mart Ayı Meclis Kararları...

15-16-17' No'lu Kararlar...

Detay Gör

2009/ Şubat Ayı Meclis Kararları...

7-8-9-10-11-12-13-14' No'lu kararlar...

Detay Gör

2009/ Ocak Ayı Meclis Kararları...

1-2-3-4-5-6' Nolu Kararlar...

Detay Gör

2008/ Mayıs Ayı Meclis Kararları...

36-37' No'lu karar...

Detay Gör

2008/ Nisan Ayı Meclis Kararları...

33-34-35' No'lu karar...

Detay Gör

2008/ Mart Ayı Meclis Kararları...

12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22' No'lu kararlar...

Detay Gör

2008/ Şubat Ayı Meclis Kararları...

6-7-8-9-10' Nolu Kararlar...

Detay Gör

2008/ Ocak Ayı Meclis Kararları...

1-2-3-4' Nolu Kararlar...

Detay Gör

2007/ Kasım Ayı Meclis Kararları...

62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72' Nolu Kararlar...

Detay Gör

2007/ Ekim Ayı Meclis Kararları...

54-55-56-57-58' Nolu Kararlar...

Detay Gör

2007/ Temmuz Ayı Meclis Kararları...

33-34-35-36-37' Nolu Kararlar...

Detay Gör

2007/ Mayıs Ayı Meclis Kararları...

22-23-24' Nolu Kararlar...

Detay Gör

2007/ Nisan Ayı Meclis Kararları...

14-15-16-17-18-19-20-21' Nolu Kararlar...

Detay Gör

2007/ Mart Ayı Meclis Kararları...

12-13 'Nolu Kararlar...

Detay Gör

2007 / Şubat Ayı Meclis Kararları...

5-6-7-8-9-10-11' Nolu Kararlar ...

Detay Gör

2007/ Ocak Ayı Meclis Kararları...

1-2-3-4'Nolu Kararlar...

Detay Gör

2006/ Aralık Ayı Meclis Kararları...

56-57-58-59'Nolu Kararlar...

Detay Gör

2006/ Kasım Ayı Meclis Kararları...

54-55'Nolu Kararlar...

Detay Gör

2006/Ekim Ayı Meclis Kararları ...

44-45-46-47-48-49-50-51-52-53' Nolu Kararlar...

Detay Gör

2006/ Eylül Ayı Meclis Kararları...

39-40-41-42-43 'Nolu Meclis Kararları...

Detay Gör