Dış İlişkiler Müdürlüğü

 
Dış İlişkiler Müdürlüğü Görev ve Çalışma YönetmeliğiBelediyemiz ile ülkemizdeki ve yurt dışındaki uluslararası kuruluşlarla ve yurt dışındaki belediyelerle olan ilişkilerin koordinasyonunu sağlayarak ilgili birimlerimizin faaliyetlere aktif katılımını gerçekleştirmek, ilçemize ve halkımıza sunulan belediye hizmetlerinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 11/09/2015 tarih ve 2015/120sayılı Beşiktaş Belediye Meclisi kararı doğrultusunda kurulan Dış İlişkiler Müdürlüğü, Beşiktaş’ın dünya kenti olması yolunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Beşiktaş Belediyesi, 2020 - 2024 Stratejik Planında belirtildiği gibi dünyayla eş zamanlı bir yönetim anlayışı benimsemektedir. Dünya kentlerinden biri olmak için yapılması gereken en önemli şey dünya ile iletişimde olmaktır. Belediyemiz, 6 uluslararası kardeş şehir ve 6 uluslararası birliğe üyeliği ile kentlerin birbirleri ile geliştirdikleri ağlara oldukça önem vermektedir. Dünya kentleri ile "Kardeş Şehir" ilişkileri kurarak ülkeler arası kardeşlik duygusunu geliştirecek etkinlikler organize etmek, belediyecilik faaliyetleri ile ilgili çağdaş dünya örneklerini ve projelerini takip etmek, değerlendirmek ve öneriler hazırlamak Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün görevleri başında gelmektedir.

Beşiktaş, 146 adet yabancı ülke temsilciliği bulunan İstanbul’da en fazla konsolosluğa ev sahipliği yapan ilçedir. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi çerçevesinde 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinden biri olan “Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları” yerelden dünyaya açılmayı hedeflemektedir. Müdürlüğümüz de bu kapsamda yabancı ülke temsilcilerinin dikkatlerini yerel demokrasi üzerinde toplamak, yerel demokrasiyi ve insan haklarına saygıyı güçlendirmek amacı ile ülkemizde yer alan yabancı vatandaşlar da dahil tüm vatandaşları yerel yönetim süreçlerine dahil etmek amacıyla bir çok etkinlik düzenlemektedir.

Dış İlişkiler Müdürlüğümüz, ülkesinden ayrılıp İstanbul’a ve bu metropolün kalbi Beşiktaş’a yerleşen, çalışan veya eğitim gören yabancı uyruklu sakinlerimize gündelik yaşamda ihtiyaç duydukları konularda destek vermeyi amaçlayan Yabancı Danışma Merkezi, yurt içindeki diğer kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar, dernekler, üniversiteler ve birlikler ile koordinasyonu sağlayan Dış İlişkiler Birimi, kurumumuzun ve ilçemizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda farklı paydaşlarla proje hazırlayıp bunları hayata geçirmek için hibe/fon desteği sağlayan kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunmak üzere kurulan Proje ve Fon Yönetimi Birimi ile hizmet vermektedir.

Avrupa Dayanışma Programı (European Solidarity Corps- ESC) akreditasyonu bulunan sayılı belediyelerden biri olarak Beşiktaş Belediyesi, gençlik projelerine özel bir önem atfetmekte, kültürlerarası etkileşim ve uluslararası iş birliği alanında yerel çalışmaları teşvik etmektedir. Dış İlişkiler Müdürlüğümüz de dış ilişkileri ve kültürlerarası diyaloğu kuvvetlendirmek adına yıl boyunca eğitim, öğretim ve gençlik alanında Avrupa Birliği projeleri ile daha çok gence fırsat sunmayı, daha çok yararlanıcının fon ve hibelere ulaşabilmesi için farkındalık seminerleri düzenlemeyi ve birlikte yaşama kültürünün örneklerinden biri olan Beşiktaş’ın global ağlarda daha fazla yer almasını hedeflemektedir.• Belediyemizin dış ülkeler, dış ülke temsilcilikleri ve bağlı kuruluşları ile ilişkilerini kurmak, gerekli işlemleri yürütmek,

• Belediyemiz ile uluslararası kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşu ve örgütler arasında mevcut ilişkilerin geliştirilmesini ve yeni ilişkilerin kurulmasını sağlamak,

• Beşiktaş Belediyesi ile dünya kentleri arasında "Kardeş Şehir" ilişkileri kurarak, ülkeler arası kardeşlik duygusunu geliştirecek etkinlikler organize etmek ve mevcut kardeş şehir ilişkilerinin yürütülmesini sağlamak,

• Ulusal ve uluslararası kamu kurum ve kuruluşları, kardeş şehirler ve birliklerle iş birliği protokolleri imzalanmasının koordinasyonunu ve uygulamasını takip etmek,

• Kurumumuzun ve ilçemizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda farklı paydaşlarla proje hazırlayıp, bunları hayata geçirmek için hibe/fon desteği sağlayan kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunmak,

• Üyesi olduğumuz ulusal ve uluslararası birlikler ile iletişimi sağlamak, etkinliklerini takip etmek ve ortak projeler üretmek,

• Belediyecilik faaliyetleri ile ilgili çağdaş dünya örnek, model, deneyim, program ve projelerini takip etmek, değerlendirmek ve öneriler hazırlamak,

• Dezavantajlı gruplara yönelik ulusal ve uluslararası kapsamda sosyal politikalar geliştirmek, benzer politikalar geliştirmiş ya da geliştirmeyi amaçlayan diğer ülke belediyeleriyle ortak projeler yürütmek,

• Uluslararası kuruluş, kardeş şehir ve diğer dünya kentlerinden gelen heyet ve kişileri ağırlamak, programların organizasyonunu yapmak ve yürütmek,

• Dış medyada Beşiktaş Belediyesi’ni takip etmek, elde edilen verileri ilgili birimlere raporlamak,

• Kurumumuzun ve Beşiktaş ilçesinin tanıtımı amacıyla ulusal ve uluslararası kongre, konferans ve seminerlerin organizasyonunu yapmak ve yürütmek,

• Belediyemiz müdürlüklerince hazırlanacak ve yürütülecek olan ulusal, uluslararası ya da yabancı fon/hibe kaynaklı projelerin koordinasyonunu sağlamak,

• Kurumumuz adına yurt dışına gerçekleştirilen teknik, sosyal ve kültürel ziyaretlerin organizasyonunu sağlamak ve görevlendirilen kişilerin yurt dışı çıkış işlemlerini yapmak,

• Belediyemize gelen ya da belediyemizce gönderilecek olan yabancı dildeki belgelerin çevirisini yapmak ve ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak,

• Belediyemizin web sayfasının İngilizce içeriğini hazırlamak ve güncellenmesini sağlamak,

• Kurumumuzu ve ilçemizi çeşitli nedenlerle ziyaret eden yabancı heyet ve kişilerin belediyemiz üst düzey temsilcileri ile yaptıkları görüşmelerde ve yurt dışı gezilerinde tercümanlık hizmetlerini sağlamak.