"Köy Enstitüleri" Türkiye'nin Geçmişindeki Yarın Resim Sergisi

"Köy Enstitüleri" Türkiye'nin Geçmişindeki Yarın Resim Sergisi

Beşiktaş Belediyesi’nin katkılarıyla "Köy Enstitüleri" Türkiye'nin Geçmişindeki Yarın resim sergisi Beşiktaş Sanat Galerisi’nde açıldı

Eklenme Tarihi: 22 Ocak 2014 Çarşamba

 Beşiktaş Belediyesi’nin katkılarıyla "Köy Enstitüleri" Türkiye'nin Geçmişindeki Yarın resim sergisi Beşiktaş Sanat Galerisi’nde açıldı

17 Nisan, Cumartesi Saat 17.00'de açılışı yapılan sergiye Bedri Baykam, Mustafa Altıntaş, Bahri Genç, Tülin Onat, Cihat Aral, Ekrem Kahraman, Hülya Düzenli, Erkan Özdilek, Setenay Özbek, Gülgün Başarır, Meryem Arıcan, Adem Genç, Veysel Günay, Ekin Onat, Yiğit Yazıcı yapıtlarıyla katıldı.

 

 

 

Köy Enstitüleri nedir?Cumhuriyetin en önemli eğitim kurumlarından Köy Enstitüleri; M.Kemal Atatürk, Eğitim Bakanı Saffet Arıkan, eğitimci İsmail Hakkı Tonguç'un proje ve uygulaması 1936'da başlatılan Köy Eğitmen Kursları, ardından Köy Öğretmen Okulları deneyimleri üzerinden 17 Nisan 1940 günü yaşama geçti.

• Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel "...Türk vatanının dağlarında, bayırlarında ve kırlarında, hatta en ücra yerlerinde kendi kendine açıp solan çiçek bırakmayacağız"

• İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç "İnsanoğlunun kazanacağı en büyük zafer, korkuyu yenmesiyle elde edilecek zaferdir..." diyordu.

• Enstitülerin programına göre, ilkokulu bitiren çocuklar sınavla Köy Enstitüleri'ne alınır ve karma eğitim uygulanır.

• Toplam beş yıl süren öğretim zamanının yarısı kültür derslerine, dörtte biri tarım dersleri ve çalışmalarına, dörtte biri de sanat ya da teknik derslere ve çalışmalara ayrılmıştır.

• Bütün derslerde ve çalışmalardaki temel yöntem 'yaparak öğrenme, üretim' ilkesidir.

• Sayıları 21'i bulan Köy Enstitüleri 1944'ten itibaren yılda ortalama 2000 öğretmen mezun etmeye başlar. Köylere gönderilen öğretmenlere tarım araç ve gereçleri ile üretimde bulunmak ve gelirinden yararlanmak üzere tarla ve at vb. verilir. Ulaşılmak istenen, Atatürk'ün halkçılık ilkelerine uygun olarak, geniş halk kitlelerinin eğitim düzeyini yükseltmek, böylece devrimlerin yerleşmesi için gerekli koşulları yaratmak, halkın politik, ekonomik ve kültürel yaşama aktif olarak katılmasını sağlamaktır.

• Kapatılmalarıyla; daha başlangıç noktasında önü kesilen bu eğitim modelinin başarısı, 1946'ya kadar köylerdeki öğretmen açığını kapatan 1308 kız ve 15,943 erkek, toplam 17,341 köy öğretmeni yetiştirmesiyle kanıtlanmıştır. Ayrıca 1248 sağlık memuru ve
8756 eğitmen yetiştirmiştir. Mezunlar arasında; Mehmet Başaran, Talip Apaydın, Fakir Baykurt, Dursun Akçam ve Mahmut Makal gibi yazarlar, müzik eğitimcileri ve bugünkü üniversitelerimizin güzel sanatlar bölümlerinin kurucusu olacak ressamlar, sanatçılar ve bilim adam-kadınları bulunmaktadır.

• Köy Enstitüleri'nde 1940-1946 yılları arasında, 15,000 dönüm tarla tarıma elverişli hale getirildi.
• 750,000 yeni fidan dikildi.
• 1,200 dönüm bağ gerçekleşti.
• 100 km. yol yapıldı.
• 150 büyük inşaat, 60 işlik, 210 öğretmen evi, 20 uygulama okulu, 36 ambar ve depo, 48 ahır ve samanlık, 12 elektrik santralı, 16 su deposu, 12 tarım deposu, 3 balıkhane yapımı gerçekleştirildi.

  

HABERİN VİDEOSU

 

 


Yeni Haberler