İnsan Kaynakları Politikamız

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

1. Farklılıkları ortak zenginliğimiz olarak görür, başkalarının yetenek ve becerilerine saygı duyar ve her türlü ayrımcılığı reddederiz.

2. Farklı değerlere ve insana saygılı, açık iletişime ve takım çalışmasına olanak tanıyan bir çalışma ortamı oluştururuz. Yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya sağlıklı bir iletişim ve çalışanlar arasında uyum ve takım çalışmasını destekleriz.

3. Çalışanlarının bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, ihtiyaç duydukları alanlarda gelişim olanakları sunmaya özen gösterir, karar alma süreçlerine katılımlarını sağlarız.

4. Çalışanlarla işbirliği esastır, çalışanların görüş ve önerilerini ifade etmeleri destekleriz, ilgili bilgilere ve her kademe yöneticiye kolay ulaşırız.

5. Eğitim, sağlık, kültür, sanat gibi toplumsal sorumluluklarını yerine getiren bir kuruluş olarak; çalışanları sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekleriz.

6. Karşılıklı saygı ve güvenin esas olduğu, belirlenen hedeflere ulaşmada herkesin kendini sorumlu hissettiği ve potansiyellerini kullandıkları bir çalışma ortamı oluşturulmasını ve sürekliliğini sağlamayı hedefler.

7. Performansa dayalı gelişim planları yaparız.

8. Güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluştururuz.

9. Çalışanların görüşlerin alındığı demokratik bir çalışma ortamı sağlar, her düzeyde çalışanın işle ilgili görüş ve önerileri dikkate alırız.

10. Çalışanlarım başarıları destekler, takdir ederiz.