696 Sayılı KHK Kapsamında İşçi Statüsüne Geçiş Sınav Sonuç Listesi

696 Sayılı KHK Kapsamında İşçi Statüsüne Geçiş Sınav Sonuç Listesi

Eklenme Tarihi: 26 Mart 2018 Pazartesi

Sınav Sonuç Listesi İçin Tıklayınız.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 24.maddesi ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23.ve Geçici 24.Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara İlişkin tebliğin Sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı başlıklı 14.maddesi uyarınca Komisyonumuzca 19.03.2018 – 23.03.2018 tarihleri arasında 1521 adet personele yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav yapılacağı ilan edilmiştir. 1521 kişi yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava girmiş olup, 1 kişi sınava girmemiştir. (Doğum İzni)

Söz konusu tebliğin 32.maddesinin 3.fıkrasında “Başvuru sahipleri hakkında 12/1/2018 tarihinde 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine uygun olarak başvuru sırasında ilgili Yönetmelik ekindeki form doldurulmak suretiyle arşiv araştırması yapılması il valiliklerinden topluca istenir. Arşiv araştırması yapılacak ilgilinin ikametgâh adresinin bulunduğu valilik esas alınır. İlgili mercilerden intikal eden arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi tespit komisyonunca yapılır” denilmektedir. Başvuru yapan kişilerin Arşiv Araştırması işlemleri devam etmekte olup; arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların veya başvuru şartları taşımadığı daha sonra belirlenen adayların geçiş işlemleri yapılmayacak ve herhangi bir tazminat ödemesi yapılmadan ayrılış işlemleri yapılacaktır. (01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar başlıklı tebliğin 41. Maddesi C Fıkrası 3. Bendi)

Memnu Hakların iadesi (yasaklanmış hakların geri verilmesi) kararı alınması kaydıyla sınava alınanlardan söz konusu kararı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edinceye kadar adayların geçiş işlemleri yapılmayacaktır.

Yeni Duyurular