Yıllık Asansör Kontrolleri Duyurusu

Yıllık Asansör Kontrolleri Duyurusu

Eklenme Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma

İLÇEMİZDE BULUNAN ASANSÖRLERİN
YILLIK KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI DUYURUSU


04.05.2018 tarihli ve 30411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin Periyodik Kontrol Dönemi ve Yaptırma Sorumluluğu, Periyodik Kontrol Esasları, Periyodik Kontrol Ücretinin Belirlenmesi, Periyodik Kontrol Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Protokolün Yaptırılmasına İlişkin Tedbirler ve Komisyon başlıklı 8’inci Maddesinin 1’inci Fıkrasında “Binada/yapıda sürekli olarak kullanılan asansörün periyodik kontrolü, yılda en az bir defa, Bakanlık tarafından yetkilendirilen ve ilgili idare ile protokol imzalayan A tipi muayene kuruluşuna yaptırılır.”, 9’uncu Maddesinin,4’üncü Fıkrasında “Yapılan değerlendirme neticesinde belirlenen A tipi muayene kuruluşu ile ilgili idare arasında protokol imzalanır ve ilgili idare tarafından kamuoyuna duyurulur“ denilmektedir.

Bahsi geçen yönetmeliğin ilgili maddelerine istinaden Belediyemiz sınırları içerisindeki binalarda kullanılmakta olan asansörlerin yıllık kontrollerinin yaptırılması konusunda Beşiktaş Belediyesi ile muayene kuruluşu TMMOB Makine Mühendisleri Odası arasında protokol imzalanmış olup, 01.08.2018 tarihi itibariyle asansörlerin yıllık kontrollerinin, asansörün bulunduğu apartman veya iş yeri ilgililerince TMMOB Makine Mühendisleri Odasına yaptırılması gerekmektedir.

İletişim:
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sokak No:9 Beyoğlu/İSTANBUL
Tel: (0850) 333 32 56
E-posta: akm-istanbul@mmo.org.tr
Web Sitesi: www.akmistanbul.org

Yeni Duyurular