Kamuoyuna Duyurulur...

Kamuoyuna Duyurulur...

Eklenme Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma

Star Gazetesi’nin 26.10.2018 tarihli sayısının 1.ve 6. sayfalarında “CHP’li Belediyenin Antika Tutkusu” başlıklı haber ile altına açıklamalı olarak sıralanmış haberler gerçekle bağı olmayan ve kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir.

Öncelikle şunu tüm basın mensuplarımız ve kamuoyu bilmelidir ki; bahsi geçen “Beşiktaş Belediye Başkanlığı Belediye hizmetlerinde görevlendirilmek üzere 182 adet araç ve 156 sürücü kiralanması hizmet alımı işi (2018/465068),” adıyla gerçekleştirilen ve 01.10.2018 -30.11.2018 tarihleri arasını kapsayan araç ihalesi, başta “4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu” olmak üzere ilgili tüm kanunlara uygun şekilde yapılmıştır. İddia edildiği gibi hiçbir usulsüzlük söz konusu değildir.


Açıklama:

• Beşiktaş Belediye Başkanlığı 182 adet araç ve 156 sürücü kiralanması hizmet alımı işi (2018/465068)

-01/10/2018-30/09/2019 tarihleri arası 12 aylık Beşiktaş Belediye Başkanlığı 200 adet araç, 165 sürücülü araç kiralama hizmet alım ihalesi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19. Maddesine istinaden “Açık İhale” usulü ile 17.09.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş ancak ihalede geçerli teklif veren istekli olmaması nedeniyle ihale yetkilisinin 19.09.2018 tarihli kararı ile iptal edildiğinden,

- Söz konusu hizmetin süreklilik arz etmesi ve mevcut sözleşmenin süresinin 30.09.2018 tarihinde sona erecek olması nedeniyle hizmetin aksamaması için yeni açık ihale gerçekleştirilinceye kadar ve 01.10.2018-30.11.2018 tarihleri arası 2 aylık olarak 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 21/b maddesine istinaden “Pazarlık Usulü” ile gerçekleştirilmiştir.

• 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 21. Maddesinde belirtilen;
…”(Değişik ikinci fıkra: 20/11/2008-5812/7 md.) (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan hallerde en az üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir…..” hükmü doğrultusunda ihaleye 3 firmanın davet edilmesi yeterli olduğu halde, “Beşiktaş Belediye Başkanlığı 182 adet araç ve 156 sürücü kiralanması hizmet alımı işi“ (2018/465068) ihalesine katılımın arttırılması ve rekabet oluşması için 9 firma EKAP üzerinden davet edilmiştir.

Beşiktaş Belediye Başkanlığı 182 adet araç ve 156 sürücü kiralanması hizmet alımı işi (2018/465068) ihalesi 24/09/2018 tarihinde Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilmiş olup; KDV hariç 3.972.347,00 TL (Üç milyon dokuz yüz yetmiş iki bin üç yüz kırk yedi Türk Lirası) bedel üzerinden 01.10.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme bedeli 2 aylık süre ile yapılmış olup; 182 aracın kiralama bedelinin yanı sıra 155 sürücü ve 1 operatör için aylık ödenen bedel (Fazla Mesai, Resmi Tatil Mesaileri, il Dışı Görevlendirme Ücretleri Dahil) ile köprü ve otoyol geçişleri için ödenmesi öngörülen tutarları da kapsamaktadır. Araçların aylık kiralama bedelleri toplam 1.211.100,00.-TL’dir.

• Belediyemiz tarafından toplam 182 araç kiralanmaktadır. Bunların sadece 59 tanesi binek araç olup, bir binek aracın aylık kiralama bedeli 1.496,00.-TL'dir. Diğer kiralanan araçlar ise otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet gibi belediye hizmetlerinde kullanılan araçlar ile personel servisi işlerinde kullanılan minibüslerdir.

• Haberde yer alan “İhale sözleşmesinde özellikle -Yerli Üretim Otomobil Tercih Edilmemiştir- ibaresi dikkat çekti” iddiası yerinde değildir. İşe ait teknik şartnamede görüleceği üzere binek araçların tamamı 1600 cc istenmiştir. Aksi durum zaten mevzuata aykırıdır ve ihalenin iptal sebebidir.

Tüm bu hususlar ihale birimimiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde mevcut olup, talep etmesi halinde haberi yapan ve yayınlayan basın mensuplarının bilgisine tüm bilgi ve belgeler sunulurdu.

Ayrıca “Gerçek” basın mensupluğu, söz konusu haberlerde yapıldığı gibi “Çamur At İzi Kalsın” kalitesizliğinde masa başından rakam uydurarak iftira atmak değil; “Basın Etiği ve Meslek İlkeleri” kapsamında, “Soruşturmaksızın veya Doğruluğuna Emin Olmaksızın Yayımlamamak” mantalitesi doğrultusunda araç ihaleleri ile ilgili genel bir araştırma yapıp, belediyemizden gerçek bedelleri öğrenip, olması gereken kiralama bedelleri ile mukayese ederek haber yapmayı gerektirir.

Belediyemizin tam bir hizmet anlayışı ile sürdürdüğü sürücülü araç hizmet alım ihalesi yasal mevzuata uygun olarak yapılmış olup, mevcut durumu gerçekle bağını koparıp farklı lanse eden, tamamen siyasi maksatlı, kamuoyu nezdinde Beşiktaş Belediye Başkanlığı’nın tüzel kişiliğini yıpratmaya yönelik gazetecilik mesleğinin gerektirdiği objektiflik ve gerçekçilikten uzak haber ile ilgili tekzip metnimizin derhal yayınlanması gerekmektedir.

Belediyemizin ve kamu personelinin itibarını zedelemek amacıyla hazırlanan ve gazetecilik etiğine, ahlaka ve hukuka aykırı olan bu haberi yapan Star Gazetesi Editörü Kaan Zenginli ve Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak hakkında 26.10.2018 tarihinde, Belediyemizce Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde 2018/55272 soruşturma no’su ile suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamu kaynaklarının, tek kuruş israfa sebep olmayacak şekilde kullanılmasına büyük hassasiyet gösteren Belediye Başkanlığımızın, dürüst ve ahlaklı gazetecilik kapsamında hareket eden tüm basın emekçilerine ihale süreçlerinde şeffaflık sağlayacağını; fakat yukarıda belirtilen hususlar sebebiyle sözü geçen haberi tekzip etme zaruretinin doğduğunu kamuoyuna saygıyla bildiririz.

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Yeni Haberler