Kep Nedir?

Kep Adresimiz: besiktasbelediyesi@hs01.kep.tr

KEP Nedir?

Kullanıcılara genel e-posta hizmetlerine ilave olarak;
- E-postaların ilgili kişiye gönderilip gönderilmediği,
- Gönderilmişse ulaşıp ulaşmadığı,
- Gönderilen e-postaya erişilip erişilmediği,
- E-postanın iletilme zamanını tespit edecek,
- İçeriğin değişmediğini garanti edecek,
- Hukuken geçerli delil seti oluşturacak şekilde muhafaza edecek sistemdir.

E-Tebligat Kimler için Zorunludur?

6 Aralık 2018 tarihinde Resmî Gazete'de yayınlanan "Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin" 5. maddesine göre gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu kılınmıştır.

Bu yönetmelikle; 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, 5. maddede belirtilen gerçek ve tüzel kişilere "Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’ne (UETS)" dâhil olma zorunluluğu getirilmiştir. UETS’in göndericiden alıcıya tek yönlü (gönderim) olarak çalışması ve UETS üzerinden yapılacak elektronik tebligatların şu anda olduğu gibi; Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi üzerinden cevaplanması sağlanabilir.

KEP adresi almak isteyen muhataplar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu resmi sayfasında bulunan hizmet sağlayıcılarından alabilirler.