5 Yıllık Yol Haritamızı Paydaşlarımızla Belirliyoruz!

5 Yıllık Yol Haritamızı Paydaşlarımızla Belirliyoruz!

2020-2024 Yılları Stratejik Planlama Çalışmaları...

Eklenme Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma

Beşiktaş Belediyesi, “2020-2024 Yılları Stratejik Planlama” çalışmalarına katılımcılık anlayışıyla devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen kurum içi eğitim ve çalışmaların yanı sıra dış paydaş görüş ve önerilerini de almak üzere “2020- 2024 yılları Stratejik Plan Çalıştayı” düzenlendi. Beşiktaş’ı ilgilendiren birçok konu 3 gün boyunca interaktif olarak görüşüldü.

3 gün boyunca devam eden çalıştayımıza Beşiktaş Belediyesi iç paydaşları olan çalışanlarımızın yanı sıra ilçedeki aktif Sivil Toplum Kuruluşları, üniversiteler, İKSV, Zorlu PSM ve konunun paydaşları katıldı. Sunumlarla başlayan çalıştayın ilk günü, meslek odalarının ilçenin fırsat ve tehditlerini değerlendirmesiyle devam etti. Stratejik plana Beşiktaş için katkı sunan kurumlar, afet ve risk yönetimi, atık su yönetimi gibi konularda endişelerini ifade etti.

Çalıştayın ikinci günü, kentin kültürel faaliyetleri görüşüldü. Beşiktaş Belediyesi’nin son 10 yılda yapmış olduğu faaliyetler ele alınarak yeni dönemde yapılması ve yapılmaması gerekenler hakkında görüşler belirtildi. Konunun uzmanları ve Sivil Toplum Kuruluşları, kentin mahallelerini yüksek sanatla buluşturmak, atıl kamusal alanları sahne ve sergi alanı olarak değerlendirmek için çeşitli önerilerde bulundu. Yapılan toplantılar sonucunda Beşiktaş’ı kültür-sanatın merkezi yapma vizyonu ele alındı.

Çalıştayın son gününde ise, kentte yaşayan çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve engelliler ile ilgili konular görüşüldü. Konunun uzmanları görüşlerini dile getirerek neler yapılması gerektiği hakkında belediyemizi bilgilendirdi ve önerilerde bulundu.


Foto Galeri


Yeni Haberler