Kadın ve Aile Hizmetleri MüdürlüğüSosyal kapsayıcılık ve eşitlik misyonu ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz, yerel nüfusun yapısına ve ihtiyaçlarına yönelik sosyal politikalar üretmek, toplumsal cinsiyet, eşitliği bakış açısını tüm yerel hizmetler alanlarında yaygınlaştırmak amacıyla 6 Eylül 2019 tarihinde Beşiktaşlı komşularımıza hizmet vermek üzere kurulmuştur.
 
  Birimlerimiz:
Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi
Eşitlik Birimi
Çocuk ve Gençlik Çalışmaları BirimiKadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi
Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi, şiddet gören kadınların ve çocuklarının psikolojik, hukuki, istihdam ve sosyal haklarla ilgili destek alabilecekleri bir yaşam merkezidir. Şiddet mağduru kadın ve çocuklar, sosyal çalışmacılarımızla yapılan görüşme sonrası barınma, psikolojik, hukuki ve sosyal haklar konusunda ilgili destek mekanizmalarına yönlendirilir. Merkezimiz bir sığınma evi değil sığınma evi öncesi ve sonrası kadınları ve çocuklarını psiko-sosyal açıdan destekleyen bir yaşam alanı olarak hizmet verir; bünyesine psikolog, avukat ve istihdam bürosu personeli bulunur. 

KDYM’den Nasıl Destek Alabilirim?
KDYM içerisinde hizmet sunan Kadın Dayanışma Merkezi, Eşitlik, Çocuk ve Gençlik Çalışmaları birimlerimiz hafta içi mesai saatleri içerisinde çalışır. Etkinlik, atölye ve performansların olduğu günlerde merkezimiz mesai saatleri dışında ve hafta sonları da hizmet verir. Merkezimizden destek almak için telefon ile görüşme talep ederek randevu gün ve saatinizi belirleyebilirsiniz.

Adres: Levent Mah. Yasemin Sok. No: 2 Beşiktaş/İstanbul
Telefon: (0212) 319 42 42

Eşitlik Birimi

Farklılıklarımızla birlikte eşitliği çalışma prensibi olarak benimseyen müdürlüğümüz, tüm dezavantajlı grupların belediye hizmetlerinden eşit olarak hak temellinde yararlanmasını ve toplumsal hayata katılmalarını hedeflemektedir. Bu doğrultuda her türlü ayrımcılık ve ötekileştirme ile mücadele eder. Veri toplayarak ve hizmet üreterek belediye politikalarının ulusal-uluslararası mekanizmalar ve ağlarla iş birliği içerisinde uygulanmasını sağlar.

Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Birimi
Müdürlüğümüz, çocukların çocukluklarını yasayabilmeleri için alan açmak, kente dair kararların çocuk katılımıyla ve çocuk hakları gözetilerek alınmasını sağlamak, hizmetlerin ise çocuklar ve gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimine uygun tasarlanması hedefiyle; gençlerin kendi hayat serüvenlerinde özgür ve aktif birer özne olarak var olmalarını sağlamak için çalışır.

Müdürlüğümüz gençlerin ve çocukların kentte karşılaştıkları sorunlara dair araştırmalar ve çalıştaylar düzenler. İhmal, istismar, madde kullanımı, öz yıkım davranışları gibi konularda koruyucu ve bilinçlendirici eğitimler ve etkinlikler düzenler. Gençler ve çocukların kente dair sorunlarının çözümü için üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve sosyal girişimlerde projeler üretir. Çocuk ve gençlik meclisi, danışma kurulları gibi araçlarla kentsel kararlara çocuk ve genç katılımının sağlanması için çalışmalar yürütür. Çocukların ve gençlerin spontan ve yaratıcı bakış açılarını geliştirebilecekleri, öğrenip eğlenebilecekleri, üretime dayalı etkinlikler düzenler.