Beşiktaş İletişim Ofisi (BİO)

Beşiktaş İletişim Ofisi (BİO) temel olarak belediyemizin tüm paydaşları ile iletişimini güçlendirmeyi amaçlar. Bunun için belediyenin ve iştiraklerinin kurumsal iletişim standartlarını belirler.

• Belediyenin kurumsal paydaşları ile ilişkilerinin stratejisini oluşturur.

• Müdürlükler arasında koordinasyon sağlar.

• Vatandaşların belediye ile olan iletişimini güçlendirmek için projeler üretir.

• Başkanlık makamı ve Belediyenin ulusal ve uluslararası alanda itibar ve bilinirlik çalışmaları için önerilerde bulunur.

• Başkanlık makamı adına medya ilişkilerini yönetir ve diğer müdürlükler ile koordinasyonunu sağlar.

• Kriz iletişim planı oluşturur ve ihtiyaç halinde uygulanmasını sağlar.

• Protokol çalışmaları konusunda gerekli ön çalışmaları yapar ve iletişim mecralarında süresiz data takibi yaparak vatandaş memnuniyetinin artırılması konusunda gerekli aksiyon planını oluşturur.