Sürdürülebilir Bir Beşiktaş için!

Sürdürülebilir Bir Beşiktaş için!

Sürdürülebilir ve dirençli bir Beşiktaş için Akademi ile Yerel Yönetim el ele veriyor…

Eklenme Tarihi: 24 Ocak 2020 Cuma

Boğaziçi Üniversitesi bünyesindeki sürdürülebilirlik birimleri yöneticilerinden oluşan bir heyet, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ı makamında ziyaret etti.

Sürdürülebilir bir Beşiktaş için ilçe sınırlarımızda yer alan Boğaziçi Üniversitesi’nin yerel yönetimdeki ilgili birimlerle ortak paydada projeler geliştirme, mevcutlarına destekler sunma ve geleceğin Beşiktaş’ını kurgularken yeni değerler katmak adına yapılabilecekler ziyaretin ana temasını oluşturdu. Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan 11 numaralı Sürdürülebilir Şehirler ve 13 numaralı İklim Eylemi başlıklarında birlikte çalışma konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı, Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Kurnaz, Yaşamboyu Eğitim Merkezi ve UN SDSN Türkiye Direktörü Dr. Tamer Atabarut ve UN SDSN Türkiye Koordinatörü Bahar Özay’dan oluşan heyet ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın başkanlığında, Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Seyhun Şahin ve Avrupa Birliği Proje Danışmanı Murat Aksu’nun da katılımlarıyla gerçekleşti.

Sürdürülebilir Şehirler ve İklim Değişikliği başlıklarında birlikte çalışma konusunda karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda; "Sürdürülebilir Bir Beşiktaş" modeli oluşturulması, iklim değişikliğinden kaynaklanan afetlere karşı vatandaşlarda farkındalık yaratılması, iklim değişikliği, gıda ve su güvenliği konularında vatandaşların katılımı ile kapsamlı bir stratejik plan oluşturulması gibi konular ele alındı.

Başkan Rıza Akpolat toplantıda, permakültür ve şehir tarımı yapılabilecek alanların Akademi - Belediye iş birliğinde belirlenebileceğine vurgu yaptı. Akpolat, projenin aynı zamanda Beşiktaş Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz yemek desteği ve ders çalışma mekanlarından faydalanacak olan gençlerden gönüllülük esasına dayalı olarak permakültür, su hasadı ve yaşlılara yardım gibi konularda çalışabilecekleri bir projeye de dönüşebileceğini iletti. Başkan Rıza Akpolat, çocukların ve gençlerin iklim duyarlılığından memnuniyet duyduğunu ve Beşiktaş Belediyesi olarak bu çalışmalara destek verdiklerini de aktardı. Beşiktaş Belediyesi son olarak Boğaziçi Üniversitesi UN SDSN Türkiye ve 350 Türkiye ve Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği ortak girişimi ile gerçekleştirilen organizasyonda; 5 Aralık’ta açıklanan İklim için Kentler Deklarasyonu’na imza vermişti.

Boğaziçi Üniversitesi ile Beşiktaş Belediyesi arasında sürdürülebilir ve dirençli bir Beşiktaş için vatandaşlara yönelik, iklim değişikliği, afet bilinci, su ve gıda güvenliği konuları başta olmak üzere; sürdürülebilir kalkınma amaçları açık dersleri, çocuklara ve gençlere yönelik eğitimler ve atölyelerin yapılmasına dair ortak çalışmalar yapılması kapsamında fikir birliğine varıldı.
Yeni Haberler