Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) Birimi

 
Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma YönetmeliğiAr-Ge Birimi'nin görevleri arasında;

• Belediye hizmetlerinin etkili ve verimli sunulmasına katkı sağlamak,

• Belediye faaliyetlerinin iyileştirilmesine katkı sağlamak,

• Belediye süreçlerini organize etmek ve sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak,

• Belediye hizmet alanlarına yönelik geliştirilen projelere destek vermek yer alır.