Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Sonuçları

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Sonuçları

Beşiktaş Belediye Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Sonuçları belli oldu...

Eklenme Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe

02.07.2020 tarih ve 31173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik çerçevesinde yerel yönetimler personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 04.10.2020 tarihinde yapılmıştır.

Kurumumuz personelinin yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi neticesinde sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar için Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 13. Maddesi uyarınca sözlü sınav, 28.01.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İlgili yönetmeliğin 13/6 maddesi uyarınca sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan almış olmak kaydıyla puanlar en yüksekten aşağı doğru sıralanmış ve sınav sonuçlandırılmıştır. Buna göre adayların sözlü sınav puan ve başarı durumu belirlenmiştir.

Adaylar sözlü sınava yönelik olarak varsa itirazlarını, sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne yazılı olarak yapabileceklerdir. Olası itirazların değerlendirilmesinin sonucunda ilgili yönetmeliğin 16. maddesi uyarınca yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle kesin sonuçlar belediyemiz internet sitesinde ayrıca ilan edilecektir. İlanen duyurulur. 01.02.2021


BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

ADI

SOYADI

BAŞVURDUĞU KADRO

SÖZLÜ SINAV PUANI

BAŞARI DURUMU

Erman

ÇAVUŞOĞLU

Şef

96,4

BAŞARILI

Veli

BEYAZGÜL

Şef

92,8

BAŞARILI

Eren

AKTAŞ

Şef

84,8

BAŞARILI

Serpil

ÖZDEN

Şef

76,6

BAŞARILIYeni Duyurular