2020 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı ve Sözlü Kesin İlan Liste...

2020 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı ve Sözlü Kesin İlan Listesi

2020 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı ve Sözlü Kesin İlan Listesi

Eklenme Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı

02.07.2020 tarih ve 31173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik çerçevesinde 04.10.2020 tarihinde yapılmış olan Yerel Yönetimler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına katılan kurumumuz personelinin yazılı sınav sonuçları değerlendirilmiştir.

Değerlendirme neticesinde sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar için söz konusu yönetmeliğin 13. maddesi uyarınca 3. dereceli şef kadrosu için düzenlenen ‘‘Görevde Yükselme Sözlü Sınavı’’ 28.01.2021 tarihinde yapılmıştır. 02.02.2021 tarihinde ilan edilen sözlü sınav sonuçlarına göre sınava katılan adaylardan herhangi bir itiraz yapılmamıştır.

İlgili yönetmeliğin 13. maddesinin 6. fıkrası uyarınca sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılmış olup aynı yönetmeliğin 16. maddesinin 2. fıkrası uyarınca yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenen başarı puanına ilişkin liste aşağıda yayınlanmıştır. İlanen duyurulur. 09.02.2021

İlan Edilen Kadro Sayısı: 1
Belirlenen Yedek Sayısı: 1

 GÖREVDE YÜKSELME ŞEF KADROSUNA ATANMAK İÇİN
ADAYLARIN KESİN SINAV SONUÇ NOTU

 

 

SIRA NO

 

 

 

 

ADI SOYADI

 

 

 

BAŞVURUDA BULUNDUĞU

KADRO ÜNVANI

 

 

 

YAZILI SINAV PUANI

 

 

 

SÖZLÜ SINAV

PUANI

 

 

 

ARİTMETİK

ORTALAMA PUANI

 

 

 

SONUÇ

 


1


Erman  ÇAVUŞOĞLU


Şef


75,83


96,4


86,115


ASİL


2


Veli  BEYAZGÜL


Şef


75,41


92,8


84,105 


YEDEK


3


Eren AKTAŞ


Şef


67,5


84,8


76,15


BAŞARILI


4


Serpil ÖZDEN

 
Şef


60,83


76,6


68,715


BAŞARILI


Yeni Duyurular