Dış İlişkiler BirimiDış İlişkiler Birimi Görev ve Sorumlulukları


• Yurtiçindeki diğer kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar, dernekler, vakıflar, birlikler ile ilişkileri yürütmek, etkinliklerine katılmak.
• Beşiktaş ilçesinde ve İstanbul’da düzenlenen uluslararası etkinliklerden haberdar olmak.
• Dış ülke temsilcilikleri ve bağlı kuruluşları ile her türlü iş ve işlemleri yürütmek.
• Belediyemizi ziyaret eden konukların kültürel ve turistik programlarını oluşturmak.
• Belediyemizin kardeş belediyeleri ile olan etkinliklerini organize etmek, yürütmek, diğer tüm ilişkileri yürütmek.
• Belediyemizin üyesi olduğu ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri yürütmek ve yeni iş birlikleri için araştırmalar yapmak.
• Belediye hakkındaki propaganda faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, belediyemizin diğer birimleri, ilgili kamu kurumları ile iş birliği sağlamak ve gerekli tedbirleri koordine etmek.
• Belediyemizin tüm faaliyetlerini izlemek; bunlar arasında haber niteliği taşıyanları, ilgili medya kuruluşlarına ulaştırmak ve iletişimi sağlamakta destek olmak.
• Kurumların talep, öneri ve şikâyetlerinin mevzuatlar çerçevesinde değerlendirilmesi, görüş ve tekliflerin incelenerek ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.
• Belediye içindeki basın, kültür, sosyal medya ve tanıtım birimleri arasında kaynakların etkin kullanımını, etkili tanıtım ve ekip çalışmaları için koordinasyonu sağlamak.
• Basın ve medyada çıkan belediyemiz ile ilgili haberlerin takibi, cevaplandırılması, arşivlenmesi.
• Belediyemizin kurum içi ve kurum dışı iletişim rehberlerinin oluşturup güncelliğinin takip edilmesi.
• Genel olarak kurumsal tanıtım ve iletişim faaliyetlerini yürütmek.
• Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

> Kardeş Belediyeler ve Üyelikler

İletişim:
Beşiktaş Belediyesi Levent Hizmet Binası

Dış İlişkiler Müdürlüğü
Adres: Nisbetiye Mahallesi Aytar Caddesi Başlık Sokak No:1 Beşiktaş – İstanbul
Telefon: 0212 319 42 42 Dahili No: 2010 veya 4258
e-posta: foreignaffairs@besiktas.bel.tr

Turizm Danışma Bürosu ve Yabancılar Danışma Merkezi
Adres: Yıldız Mah. Çırağan Cad. No: 26/A Beşiktaş İstanbul
Telefon: 0212 227 57 81