2022/Şubat Ayı Meclis Komisyon Raporları


GESK-2/HUK-4

TEÇK-1/SEKÇ-2

 
TEÇK-2/ÇTUK-1