Sahil Güvenlik Komutanlığı Arama-Kurtarma İhbarları Duyurusu

Sahil Güvenlik Komutanlığı Arama-Kurtarma İhbarları Duyurusu

T.C. Komutanlığı Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’nda tarafımıza gelen “Köprülerde İntihar Olayları” konulu yazı...

Eklenme Tarihi: 07 Mayıs 2014 Çarşamba

İlgi: (a) İstanbul Valiliği’nin 23 Aralık tarihli 3958 3681-010.99/52751 sayılı ve “Boğaz köprülerinden İntihar Olaylarının Engellenmesi” konulu yazısı.

       (b) 13 Temmuz 1982 tarihli ve 2692 sayılı “Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu”

       (c) 11 Temmuz 2002 tarihli ve 24812 sayılı “Ulusal Arama-Kurtarma Planı”

1. Komutanlığımıza intihar girişimleri ihbarının iletilmesini müteakip en kısa sürede olay mahalline intikal edilmekte ve arama kurtarma faaliyetlerine derhal başlanmaktadır. Ancak köprülerin deniz seviyesinden yüksekliği boğazda mevcut akıntılar ve zamanında haber verilmemesi veya geç haber verilmesi sebebiyle yapılan tüm aramalara rağmen arama kurtarma operasyonlarının başarı şansı düşmekte ve ölümler/kayıplarla karşılaşılmaktadır.

2. Boğaz köprülerinden atlamanın engellenmesi kapsamında;
a. Yayaların köprü üzerine çıkmalarını engelleyecek trafik düzenlemelerinin yapılması
b. Köprülerde yapılacak olan modernizasyon çalışmalarında köprü kenarlarında bulunan köprü yaya korkuluklarının hafif malzemeden mamul 2-3 metrelik içbükey çitlerle değiştirilmesinin
c. Valilik makamı koordinesinde köprüden intihar olaylarının engellemişine yönelik olarak koordinasyon hususlarının geliştirilmesi için ilgili makamların katılımı ile koordinasyon toplantılarının düzenlenmesinin can kayıplarını azaltacağı değerlendirilmektedir.

3. Bu olaylarda ihbarı alan kamu kurum/kuruluşu tarafında ihbarın ilgili kolluk kuvvetlerine vakit kaybettirmeksizin bildirmesi A/K faaliyetinde başlanılması açısından hayati önem arz etmektedir.

4. Bu kapsamda Sahil Güvenlik Komutanlığı’na tevdi edilen görevler ilgili (b) kanun ile belirlenmiş ve bu görevler arasında son derece öneme haiz Arama-Kurtarma görevi ve sorumluluğu ilgi (c) plan ve bu konuda yayınlanan yönetmelik gereğince Türkiye Cumhuriyeti deniz yetki alanında Sahil Güvenlik Komutanlığı’na verilmiştir.

5. Arama- Kurtarma görevi ve bu konudaki sorumlulukların yerine getirilmesinin koordinasyonu maksadıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı Bölge Komutanları emrinde 4 adet (Samsun, İstanbul ve Mersin) Yardımcı Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (YAKKM) teşkil edilmiştir. İki numaralı YAKKM; SG Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı bünyesinde teşkil edilmiş olup konu ile ilgili özel eğitim almış personel tarafında 24 saat esasına göre görev icra edilmektedir. Denizlerimizde görev yapan Sahil Güvenlik Botları/ Helikopterleri A/K konusunda eğitimli personeli ve özel donanımları ile Arama/Kurtarma Birimi (AKBİR) olarak YAKKM tarafından görevlendirilmekte ve faaliyetleri takip edilmektedir.

6. İlgi (c) plan gereğince; bölgede icra edilen bir A/K harekâtı esasında YAKKM’nin talebi doğrultusunda Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından görevlendirilen ve ilan edilen AKBİR’lere ilaveten diğer kamu/özel kurum ve kuruluşunda bulunan her türlü gemi, bot, malzeme vb. kullanılması söz konusu olabilmektedir. Ancak diğer kurum ve kuruluşlara ait bot veya personel kullanılması durumunda koordinasyon sağlanması ve gayretlerin planlı kullanımı daha fazla önem arz etmektedir. Bu koordinasyonun sağlanması ve yürütülmesi YAKKM tarafından yerine getirilmektedir.

7. Ancak özellikle son zamanlarda İstanbul sınırları içerisinde meydana gelen kaza, intihar girişimi, köprüden atlama gibi olayların bu faaliyetin takibinden birinci derecede sorumlu olan 2 numaralı YAKKM’ye bildirilmediği veya çok geç bildirildiği müşahede edilmektedir. Can emniyetinin söz konusu olduğu A/K harekâtının YAKKM’ye bildirilmemesi veya geç bildirilmesinin yanı sıra ehil olmayan personel ve malzeme ile yapılacak faaliyetlerin sonuca olumlu katkı sağlayamayacağı değerlendirilmektedir.

8.Müteakip dönemde öncelikle kamu yararının gözetilmesi düşüncesinden hareketle insan hayatının kurtarılmasında dakikaların bile önemli olduğu göz önünde bulundurularak aksine gereksiz güç sarfını önlemek maksadıyla; elde mevcut tüm imkan ve kabiliyetlerin koordineli kullanımını sağlayabilmek için kamulara itikal edilecek her türlü A/K faaliyetinin başlatılmasını gerektirecek ihbarların aşağıda belirtilen telefon ve belgegeçer numaralarından ivedilikle Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Güvenlik Komutanlığı’na bildirilmesi gerekmektedir.

SG. Marmara ve Boğazlar Böle Komutanlığı
Alo İhbar Hattı: 158
Hrk. ve YAKKM: (0212) 242 40 00
Santral: (212) 242 97 10 Dahili: 213, 215
Belgegeçer: (0212) 242 30 93

Yeni Haberler