İç Denetçiler

İç Denetçi Emel Akpınar
emelakpinar@besiktas.bel.tr