Piri Reis Anısına Heykel Yarışması

Piri Reis Anısına Heykel Yarışması

Rotary 2420 Bölge-Fındıklı Rotary Kulübü; Beşiktaş Belediyesi işbirliği ile PİRİ REİS ANISINA HEYKEL YARIŞMASI düzenlenmiştir.

Eklenme Tarihi: 22 Ocak 2014 Çarşamba


Rotary 2420 Bölge-Fındıklı Rotary Kulübü; Beşiktaş Belediyesi işbirliği ile PİRİ REİS ANISINA HEYKEL YARIŞMASI düzenlenmiştir. 

 

 

1. Yarışmanın amacı: Evrensel bilim ve kültüre, denizleri ve özellikle Akdeniz’i gerek yaptığı harita ve çizimlerle gerek yazıyla tasvir ederek ileri bir matematik ve coğrafyacılık anlayışıyla incelediği Kitab-ı Bahriye isimli eseriyle katkı sağlamış önemli bir kişi olan Piri Reis’in Dünyada daha iyi tanınması ve anılmasını sağlamaktır.

 

2. Yarışma; 1975 ve sonrası doğumlulara açık olup, tek dereceli ve uluslararasıdır. 


3. Tasarımların son teslim günü: 26 Kasım 2010

 

4. Yarışma Şartnamesi aşağıdaki adreslerden temin edilebilir.

 


a. Beşiktaş Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü (Başlık Sok. No. 1 Levent/İstanbul) Tel: 00 9 0212 319 42 42

 

b. 2. Fındıklı Rotary Kulübü (Yıldızposta Cad. No.36/2 Gayrettepe/İstanbul)
Tel: 00 90 212 274 94 86  (Hafta içi saat 13.00 itibariyle)
Cep: 00 90 532 700 85 41


c. İdarenin aşağıda kayıtlı elektronik posta adreslerinden veya web sitelerinden temin edeceklerdir:


i) ozgegurkan@besiktas.bel.tr veya gulsahozsoydan@besiktas.bel.tr
ii) findikli.rc@gmail.com
iii) www.besiktas.bel.tr

 

 Yarışmanın Teknik Şartnamesini İndirmek için tıklayınız

 

 The Specification for the Statue Competition to Memory of Piri Reis

YARIŞMA HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ABOUT THE COMPETITION

 

Vaziyet Planlarını indirmek için numalara tıklayınız
1 2 3 4

 

 

Heykelin dikileceği yerin resimlerini görmek için numaralara tıklayınız

1 2 3 4

 

XVI. YÜZYILIN DENİZCİ BİR BİLİM ADAMI: PİRİ REİS

 

Cevat Ülkekul

 

Günümüze 1513 ve 1528 tarihli iki haritası ile Akdeniz kıyıları ve adalarını denizcilik ve coğrafya bilgilerinin yanı sıra, buralardaki halkların ekonomik ve sosyal yaşamlarıyla anlatan Bahriye adlı eseri günümüze kadar gelmiş olan Piri Reis insancıl kişiliği kadar günümüz anlamında bir bilim adamı olmasıyla dikkati çeker. Dünyanın ve Akdeniz'in ilk ekonomik ve sosyal coğrafya kitabı olan Bahriye XVI. Yüzyıl Akdeniz'ini günümüze taşıyan eşsiz bir kültür mirası olduğu gibi, yazarın nitelikleri hakkında bilgi sahibi olunmasına olanak vermektedir. Böylelikle edinilen bilgilere dayanılarak, Piri Reis'in, günümüz bilim adamları gibi;


1. Çalışmalarını inceleme, araştırma, ve gözlemlere dayandırdığını, yenilikleri izlediğini ve elde ettiği sonuçları toplumun ve insanların yararına sunduğu ortaya çıkmaktadır.
2. Bahriye yalnız onun bilim adamlığı özelliğini değil, hayat görüşü ile insancıl kişiliğini de yansıtmaktadır. Nitekim daha eserinin başındaki aşağıya alınmış dizeleriyle, kitabını inanç, dil ve ırk farkı gözetmeden Akdeniz kıyı ve adalarında yaşayan tüm insanlar için yazmış olduğunu açık biçimde dile getirmektedir.
" Özellikle bu kitap, sizin için bölüm bölüm yazılmaktadır; Bu kısımda da, size Akdeniz'in bütün özelliklerini yazıverdim. Siz de bize bir dua edin.
*Çünkü ey olgun kişi; bu ülkelerin (Akdeniz kıyılarındaki ülkelerin) insanlarına, durumu bilmeleri için Akdeniz'le ilgili bilgiler gereklidir.
*İşte bu nedenle bunları hatırladım (düşündüm ve yazdım, sonra da ona Bahriye' adını koydum.
*Ey insanoğlu! Bu kitabı kim okursa, denizciler arasında gücü, saygınlığı
artar."
*Ey genç adam! Şunu bilmelisiniz ki, bir insan hangi bilim dalı olursa olsun, onu tam ve eksiksiz olarak bilmesi yeğ tutulur.
Bu insancıl ve günümüz anlamındaki bilim adamının, daha XVlI. yüzyıl başlarında, "Coğrafyanın düşmanlıklar ve dostluklarla yakından ilişkisini anladığı ve bu nedenle insanların başka coğrafyaları ve buralarda yaşayanları daha iyi tanıyıp anladıkça önyargıların değişip, düşmanlıkların yerini dostlukların alacağına" inandığını ve eserini yazmasının bir başka nedeninin bu olduğu düşünülmektedir.

 

A 16th CENTURY MAN BOTH A SAILOR AND A SCIENTIST: PİRİ REİS

 

 

Piri Reis, who is famous for his two maps of the Mediterranean shores and islands of 1513 and 1528, and his book Bahriye that points out not only the manine and geographic matters, but also socioeconomic conditions of these lands, is known as a humanitarian and a scientist in today's terms. As the first socioeconomic geography book of the world and the Mediterranean Sea, Bahriye bringing to light 16th-century Mediterranean Sea is a unique cultural oeuvre as well as a source for the writer's characteristics. This book shows us that Piri Reis, as the modern scientists:

1. Followed the innovations, based his work on observation, research, and survey, and brought to light the consequences of his work for the sake of the human beings.
2. Bahriye not only indicates his scientific personality but also
his point of view and humanitarian personality. His book already starts with the words below, revealing that this book is dedicated to all people living on the Mediterranean shores and islands regardless of their nationality or religion:
"This book is especially being written for you chapter by chapter. In this chapter, I wrote down for you all the characteristics of the Mediterranean Sea. And please pray for us!

* 0 mature man! Information regarding the Mediterranean Sea is essential for the people of these countries so that they learn about its situation.

* For this reason, I remembered all these and wrote them down and then called it "Bahriye".

* 0 man! Whoever reads this book increases his power and respectability amongst the sailors.

* 0 young man! You should know that in all kinds of sciences, it is always respected that one have a complete knowledge of it.

It is thought that this humanitarian scientist had already understood at the beginning of the 16th century that "there existed a close link between geography and friendship and enmity among nations, and by the time that people"s knowledge and understanding of other geographies and nations increases, the prejudices would die down and the enmities would turn into friendships" and thus he wrote this book.


Yeni Haberler