Yıllık Asansör Kontrolleri Duyurusu

Yıllık Asansör Kontrolleri Duyurusu

İlçemizde bulunan asansörlerin yıllık kontrollerinin yaptırılması duyurusu

Eklenme Tarihi: 10 Mart 2016 Perşembe

İLÇEMİZDE BULUNAN ASANSÖRLERİN
YILLIK KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI DUYURUSU


24.06.2015 tarih ve 29396 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ’nin Periyodik Kontrol, Periyodik Kontrol Dönemi ve Yaptırma Sorumluluğu, Periyodik Kontrol Esasları, Periyodik Kontrol Ücreti, Periyodik Kontrol Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Protokolün Yaptırılmasına İlişkin Tedbirler başlıklı 18’inci Maddesinin 1’inci Fıkrasında “ Binada/yapıda sürekli olarak kullanılan asansörün periyodik kontrolü, yılda bir defa yaptırılır”, 19’uncu Maddesinin,4’üncü Fıkrasında “Yapılan değerlendirme neticesinde belirlenen A tipi muayene kuruluşu ile ilgili idare arasında protokol imzalanır ve ilgili idare tarafından kamuoyuna duyurulur “ denilmektedir.

Bahsi geçen yönetmeliğin ilgili maddelerine istinaden Belediyemiz sınırları içerisindeki binalarda kullanılmakta olan asansörlerin yıllık kontrollerinin yaptırılması konusunda Beşiktaş Belediyesi ile muayene kuruluşu D Kare Gözetim Test ve Belg. Tic. Ltd. Şti. arasında Görevlendirme Sözleşmesi imzalanmış olup, asansörlerin yıllık kontrollerinin, asansörün bulunduğu apartman veya işyeri ilgililerince D Kare Gözetim Test ve Belg. Tic. Ltd. Şti.’ne yaptırılması gerekmektedir.


Asansörlerin Periyodik Kontrol Bedelleri İse;
 
8 durağa kadar 330 TL
9-16 durağa arası 550 TL
17-24 durağa arası 715 TL
24 durak üstü 990 TL
  
Asansörlerin Yıllık Kontrollerinin yaptırılması için D Kare Gözetim Test ve Belg. Tic. Ltd. Şti. irtibat telefonları 0212 211 31 09 - 0216 290 16 78, faks numarası ise 0216 290 16 79 şeklindedir.
 

Yeni Duyurular