Eğitim Desteği Başvuruları Başladı!

Eğitim Desteği Başvuruları Başladı!

Daha iyi bir gelecek için okullu çocuklarımızı yardımlarımızla destekliyoruz.

Eklenme Tarihi: 23 Eylül 2014 Salı

Beşiktaş Belediyesi, 2014-2015 eğitim döneminde eğitimdeki fırsat eşitsizliğini kaldırmak adına sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı öğrencilere destek olmak, ilçede yaşayan başarılı öğrencileri emeklerinden ve azimlerinden dolayı ödüllendirmek, şehit ya da gazi çocuklarının eğitim yaşamlarında yanlarında olabilmek için eğitime destek oluyor. Bu kapsamda hazırlanan kılavuzun detaylarına aşağıda ulaşabilir, kendinize uygun bir kategoride eğer gerekli şartları taşıyorsanız Eğitim Desteği için başvuruda bulunabilirsiniz.

2014-2015 Eğitim Dönemi başvuruları sona ermiştir.

A. Eğitim Desteği Kategorileri


1. Sosyo-Ekonomik Yönden Dezavantajlı Öğrenciler
2. Başarılı Öğrenciler
3. Şehit ya da Gazi Çocuğu Olan Öğrenciler

B. Eğitim Desteği Başvuru Şartları

2014-2015 Eğitim Öğretim yılında Beşiktaş ilçe sınırları içinde başvuru tarihi itibarıyla en az 6 aydır ikamet etmekte olan ailelerin ya da yasal temsilcilerin devlet okulu veya özel okulda %100 burslu olarak ilkokul ortaokul lise veya engelli eğitimi veren kurumlardan birinde öğrenim görmekte olan öğrencileri kapsar.

1-Sosyo-Ekonomik Yönden Dezavantajlı Öğrenciler Anne ve/veya Babası vefat etmiş olan öğrenciler ile %40 veya daha fazla bir engeli bulunan öğrenciler ve ekonomik olarak temel ihtiyaçlarını karşılamayan ya da karşılamakta zorlanan öğrenciler

2-Başarılı Öğrenciler TEOG sınavında Yerleştirme Esas Puanına göre Türkiye’de %2’lik dilimde olup ailesi ya da vasisi başvuru tarihi itibarıyla en az 6 aydır Beşiktaş’ta ikamet eden ya da en son Beşiktaş ilçe sınırları içerisinde bulunan bir okuldan mezun olmak

3-Şehit ya da Gazi Çocuğu olan Öğrencile
r Şehit ya da Gazi çocuğu olduğunu resmi olarak belgeleyen öğrenciler.

Kişiler durumlarına uygun yalnızca bir Eğitim Desteği kategorisine başvurabilirler. Bu şartlara sahip olup Açıköğretim, Çıraklık Eğitim Merkezlerinden eğitim alanlar ve özel okullarda %100 bursu olmayanlar (Şehit ya da Gazi Çocukları hariç) Eğitim desteğine başvuramazlar.

C. İstenen Belgeler


1-Sosyo-Ekonomik Yönden Dezavantajlı Öğrenciler için;

• Öğrencinin aynı hanede yaşayan kişileri gösterir Vukuatlı Nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlükleri’nden alınabilir)
• Öğrenci belgesi (Okullardan ya da Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi İnternet Bilgi Sisteminden alınabilir)
• Son eğitim dönemine ait başarı durumunu gösterir belge(Karne Fotokopisi vb.)
• Öğrenci Engelli ise Sağlık Kurulu Raporu
• Öğrencinin Ailesi’nde çalışmakta olan kişilerin gelir belgesi
• Form sistemden çıktı alınmak suretiyle öğrencinin yasal temsilcisi tarafından imzalanacaktır.
• Öğrencinin yasal temsilcisine ait banka İBAN numarasını gösterir banka cüzdanı fotokopisi veya banka dekontu.

Yukarıda belirtilen belgeler tamamlandıktan sonra başvuru alan görevliye aşağıda belirtilen sıralamaya göre teslim edilecektir.

1. Aynı hanede yaşayan kişileri gösterir Öğrencinin Vukuatlı Nüfus kayıt örneği(Nüfus Müdürlüklerinden alınabilir)
2. Son eğitim dönemine ait başarı durumunu gösterir belge
3. Öğrenci Belgesi (Okullardan ya da Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi İnternet Bilgi Sisteminden alınabilir)
4. Eğer özel bir eğitim kurumunda öğrenim görüyorsa %100 burslu olduğunu gösterir belge
5. Öğrenci Engelli ise Sağlık Kurulu Raporu
6. Öğrencinin Ailesi’nde (öğrenci ile aynı hanede yaşayan ) çalışmakta olan kişilerin gelir belgesi
7. Öğrencinin yasal temsilcisine ait banka İBAN numarasını gösterir banka cüzdanı fotokopisi veya banka dekontu.
8. Başvuru ve Değerlendirme Formu en üste yer alacaktır. (Başvuruyu alan görevli tarafından en üste konacaktır.)

2-Başarılı Öğrenciler için;

• Aynı hanede yaşayan kişileri gösterir Öğrencinin Vukuatlı Nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlükleri’nden alınabilir)
• TEOG sınavında Yerleştirme Esas Puanına göre Türkiye’de %2’lik dilimde olduğunu gösteren resmi sonuç belgesi
• Öğrencinin yasal temsilcisine ait banka İBAN numarasını gösterir banka cüzdanı fotokopisi veya banka dekontu.

3-Şehit ya da Gazi Çocuğu Olan Öğrenciler için;

• Aynı hanede yaşayan kişileri gösterir Öğrencinin Vukuatlı Nüfus kayıt örneği(Nüfus Müdürlükleri’nden alınabilir)
• Öğrenci belgesi (Okullardan ya da Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi İnternet Bilgi Sisteminden alınabilir)
• Şehit ya da Gazi çocuğu olduğunu gösteren resmi belge
• Öğrencinin yasal temsilcisine ait banka İBAN numarasını gösterir banka cüzdanı fotokopisi veya banka dekontu.

D. Başvuru Yerleri ve Zamanı

1-BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ BAŞKANLIK BİNASI;
(Aytar Caddesi Başlık Sokak No:1 Nispetiye/Levent – İstanbul)
Tel: (0212) 319 42 42 Bilgi İçin: 444 44 55

1. Akat
2. Dikilitaş
3. Etiler
4. Gayrettepe
5. Konaklar
6. Kuruçeşme
7. Kültür
8. Levazım
9. Levent
10. Nispetiye
11. Ortaköy
12. Ulus
Mahallelerinde yaşayan kişilerin başvuruları kabul edilecektir.

2-BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ ÇIRAĞAN HİZMET BİNASI;
(Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi No:77 Beşiktaş - İstanbul
Tel: (0212) 236 10 20) Bilgi İçin: 444 44 55

1. Abbasağa
2. Arnavutköy
3. Balmumcu
4. Bebek
5. Cihannuma
6. Mecidiye
7. Muradiye
8. Sinanpaşa
9. Türkali
10. Vişnezade
11. Yıldız
Mahallelerinde yaşayan kişilerin başvuruları kabul edilecektir.

Sosyo-Ekonomik Yönden Dezavantajlı Öğrenci ve Şehit ya da Gazi Çocuğu Kategorisinden başvuruda bulunacaklar için başvuru tarihi:
08 Eylül 2014 – 19 Eylül 2014 tarihleri arası mesai saatleri (09.00–16.00) ve günleri içinde (hafta sonu hariç) kabul edilecektir.

Başarılı Öğrenci Kategorisinden başvuruda bulunacaklar için başvuru tarihi:
22 Eylül 2014 – 26 Eylül 2014 tarihleri arası mesai saatleri (09.00 –16.00) ve günleri içinde (hafta sonu hariç) kabul edilecektir.


Bu kategoriden başvuruda bulunacak öğrenciler Beşiktaş Belediyesi Başkanlık Binasında bulunan (4.kat) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bürosuna başvurularını yapacaklardır.


E. Başvuruda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

• Eğitim Desteği Kılavuzu dikkatlice okunarak duruma uygun olan sadece 1 (Bir) kategoride başvuruda bulunulmalıdır
• Başvurular öğrenci velilerinin başvuru merkezlerine gelerek bizzat kendilerinin istenen belgeleri teslim etmesi ile alınır; (faks, telefon, internet vb.) dolaylı yollardan ya da öğrencinin yasal temsilcisi olmayan kişiler tarafından yapılan başvurular kabul edilmez.
• Eksik belgeli başvurular kabul edilmez.
• Daha önce Belediyemizden Eğitim Desteği alanlar için de belirtilen başvuru koşulları geçerlidir.
• Bu başvuru ile faydalanacağınız Eğitim Desteği 2014-2015 Eğitim Öğretim dönemini kapsamaktadır. Yapılacak desteğin miktarı ya da süresi başvuru değerlendirmeleri sonucunda belirlenecektir.
• Yanlış hatalı, eksik bildirim, gerçeğe aykırı beyan, Eğitim Desteği almanızı engelleyeceği gibi bu durumun ilerde ortaya çıkması sonucunda hakkınızda yasal işlem başlatılabilir.
• Sadece tek öğrenci için başvuru yapılabilir. (Velilerin 2., 3. vd. çocukları için yapacağı başvuru kabul edilmeyecektir.)
• Anne –Baba dışında yasal temsilcisi olanların Vasi belgesi ile başvuru yapmaları gerekmektedir. (Adresinde inceleme yapılacaktır.)

F. Diğer Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

• Bankadan getirilecek İBAN numarasının başvuruyu yapan öğrencinin yasal temsilcisine ait olması gerekmektedir.
• İBAN numarası bankadan alınacak dekont veya hesap cüzdanı fotokopisi şeklinde olacaktır. Bunların dışında elle yazılmış İBAN numarası içeren vb. belgeler kabul edilmeyecektir.
• Beşiktaş Belediyesi gerekli gördüğü durumda, başvuru sahibinden yukarıda belirlediği belgeler dışında bir belge isteyebilir.
• Başvuru kayıt işlemlerinde daha hızlı hizmet verebilmek amacıyla, başvuru sahipleri gereken (güncel) evrakların fotokopilerini hazır bulundurmalı, kılavuzda belirtilen sırada düzenlenmiş şekilde personelimize teslim etmelidir.

G. Başvuruların Açıklanması ve Ödemeler

• 2014 – 2015 Yılı Eğitim Desteğinin miktarı ve süresi başvuru değerlendirilmeleri sonucunda belirlenecektir.
• Değerlendirme kurulunun incelemeleri tamamlandıktan sonra Eğitim Desteği Ödemesi almaya hak kazanan kişiler SMS vasıtasıyla bilgilendirilecektir.


Yeni Haberler