İlan ve Reklam Vergisi

İlan ve Reklam Vergisi

Başvuruda İstenecek Belgeler

Eklenme Tarihi: 23 Eylül 2014 Salı

İlan, reklam ve tanıtım elemanlarını asmak ve dikmek için İlgili Belediyelere aşağıdaki
belgelerle başvurulması zorunludur.

A)BİNA CEPHESİNE KONULACAK TANITIM PANOLARI İÇİN;
1- Dilekçe
2- Panonun ölçülendirilmiş tasarım örneği
3- Tanıtım panosu konulacak bina cephesinin tamamı gözükecek şekilde çekilmiş fotoğrafı ve bu
fotoğraf üzerine pano yerinin işaretlenmesi
4- Kira kontratı veya tapu örneği
5- İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı örneği

B)BİNA BAHÇESİNE KONULACAK TANITIM PANOSU İÇİN;
1- Dilekçe
2- Ölçülendirilmiş tasarım örneği
3- Tanıtım panosu konulacak alanın geniş açıdan, 2-3 cepheden çekilmiş fotoğrafları ve bu
fotoğraflar üzerine pano yerinin işaretlenmesi
4- Kira kontratı veya tapu örneği
5- 1/1000 ölçekli kadastral sınırları işlenmiş halihazır harita üzerine pano yerinin işaretlenmesi
6- İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı örneği

C)BİNA CEPHELERİNE KONULACAK REKLAMLAR İÇİN;
1- Dilekçe
2- Reklam uygulanacak cephenin 2-3 açıdan çekilmiş fotoğrafları
3- Talep edilen reklam uygulamasının, cephenin fotoğrafı üzerine bilgisayar ortamında fotomontaj
tekniğiyle hazırlanmış hali
4- Özel mülkiyete konulacak reklam panoları için mülkiyet sahibinden veya apartman
yönetiminden alınacak noter tasdikli muvafakatname
5- Reklam uygulanacak binanın pafta, ada, parsel numaraları ve uygulama yapılacak cephe
yüzeyinin alanı
6- Müracaatlar mutlaka yetki belgesi almış kişiler tarafından yapılacaktır.

D)BİNA ÇATILARINA KONULACAK TANITIM UYGULAMALARI İÇİN;

1- Dilekçe
2- Ölçülendirilmiş tasarım örneği ve kullanılacak malzemelerin tasarım örneği üzerinde
gösterilmesi
3- Uygulama yapılmadan önceki halini gösterir fotoğraf ve fotoğraf üzerine bilgisayar ortamında
fotomontaj tekniğiyle hazırlanmış renkli tasarım örneği.
4- Kira kontratı veya tapu örneği
5- Taşıyıcı sistemi gösterir statik hesap ve teknik çizimler.
6- Sigorta poliçesi

E)BEZ AFİŞ UYGULAMALARI İÇİN;
1- Dilekçe
2- Afiş asılacak binanın fotoğrafı üzerine afiş yerinin işaretlenmesi
3- Uygulama süresinin bildirilmesi
4- Afiş ebatları

F)ARAÇLAR İÇİN;
1- Dilekçe
2- Ruhsat fotokopisi
3- Araç üzerinde yapılacak uygulamayı gösterir fotoğraf
4- Tasarım ebatları
5- Ruhsat sahibi ile tanıtımı yapılacak firma arasındaki bağlantıyı gösterir belge

* Daha önce verilmiş kararlar var ise, bunlara ilişkin belge örneği.

İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi Formu İçin Tıklayınız.
 
Yeni Duyurular