2011-2012 Döneminde Eğitim Verilecek Branşlar

2011-2012 Döneminde Eğitim Verilecek Branşlar

2011-2012 Döneminde Eğitim Verilecek Branşları Görmek İçin Tıklayınız

Eklenme Tarihi: 09 Eylül 2011 Cuma

1 - Etkili İletişim

İş ve sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kuran ve sürdürebilen kişi yetiştirmeyi amaçlayan program, etkin iletişim kurma ve çatışmaları barış içinde çözme becerileri kazındırmaya yönelik yetişkin kursudur.
Kendini doğru ifade etme, başkalarını doğru anlama ve dinleme, sorun çözme. Branşın eğitim süresi 80 ders saatidir.
Kursun Verildiği Yerler: Akatlar Kültür Merkezi, Dikilitaş Semt Evi

2 - İngilizce 1., 2. ve 3. Kur Eğitimleri

İngilizce dilinde dinleme, konuşma, dilbilgisi, okuma kelimesi bilgisi kitap dahilinde işlenecektir. Ayrıca küçük hikaye kitapları ve günlük konuşma kalıpları ile desteklenecektir. Kurs süresi 128 saattir.
Kursun Verildiği Yerler: Akatlar Kültür Merkezi, Dikilitaş Semt Evi, Çırağan Belediye Binası, Gençlik Eğitim Merkezi

3 – İspanyolca

İspanyolca dilinde dinleme, konuşma, dilbilgisi, okuma kelimesi bilgisi kitap dahilinde işlenecektir. Ayrıca küçük hikaye kitapları ve günlük konuşma kalıpları ile desteklenecektir.
Kursun Verildiği Yerler: Beşiktaş Gençlik Eğitim Merkezi, Dikilitaş Semt Evi, Levent Belediye Başkanlık Binası

4 – Rusça

Rusça dilinde dinleme, konuşma, dilbilgisi, okuma kelimesi bilgisi kitap dahilinde işlenecektir. Ayrıca küçük hikaye kitapları ve günlük konuşma kalıpları ile desteklenecektir.
Kursun Verildiği Yer: Akatlar Kültür Merkezi

NOT: İngilizce, Rusça ve İspanyolcayı seçmiş olan kursiyerlerimiz öncelikle seviye tespit sınavına alınacaklardır. Seviye tespit sınavının ardından sınıflar oluşturulacaktır.

5 - Resim

Geçmişten bu güne kadar hayatımızın her alanında önemli bir yer tutan resim sanatı günümüzdeki teknoloji ile gelişmelere ayak uydurmuş önemli bir sanattır. Alanında nitelikli insan yetiştirmek, bu alanla ilgili uygun ortam ve araç-gereçlerin seçimi, kullanım özellikleri hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmış bir programdır. Karakalem Tekniği, Pastel Boya, Sulu Boya, Yağlı Boya olup, tam gün 09:00-16:00 saatleri arasında eğitim verilmektedir.
Kursun Verildiği Yerler: Ortaköy Kültür Merkezi, Akatlar Kültür Merkezi

6 – Modern Danslar Kurs süresince ritim ve bedensel farkındalık üzerine çalışmalar yapılacaktır. Modern Dans Adım disiplinleri üzerine çalışacaktır. Dansların ritmik ve folklorik yapıları anlatılacak ve çalınan müzikler eşliğinde öğretilen dansların adımları uygulamalı olarak çalışılacaktır.
Kursun Verildiği Yer: Akatlar Kültür Merkezi

7 - El Sanatları -Takı Tasarımı

Haftada bir gün 09:00 - 16:00 saatleri arasında olup, boncuklarla çeşitli teknikler kullanılarak dizim, tel kıvırma, tel sarma, montaj, çivileme, misina örme, tığ örgüsü, dokuma v.s. teknikleri takı tasarımı eğitimi verilecektir. Kurs süresi 180 saattir.
Kursun Verildiği Yerler: Akatlar Kültür Merkezi, Ortaköy Kültür Merkezi, Dikilitaş Semt Evi

8 – Örgü

Modele uygun; şiş örgü temel tekniklerini ve değişik teknikleri kullanarak, şal ören ve süsleme yapabilen kişidir. Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler El Sanatları Teknolojisi sektöründe,
1. Küçük veya büyük ölçekli işletmelerde,
2. Giyim aksesuarı yapan atölyeler,
3. Kendi iş yerinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler. Eğitim süresi 160/200 ders saatidir.
Kursun Verildiği Yerler: Ortaköy Kültür Merkezi

9 - El Sanatları - Ahşap Boyama
Ahşap Boyama Elemanı, İş güvenliği önlemlerini alan, malzemeyi seçen, boya ve vernik araç, gereç ve makinelerini kullanan, boya ve vernik atan, kontrol eden ve meslekî eğitime ilişkin faaliyetleri sürdüren nitelikli kişidir. Ahşap boyama teknikleri, sedef çalışması, boyut resim çalışması, boyutlu boya teknikleri, ahşapta yağlı boya eskitme teknikleri uygulanan dersin süresi 200 ders saatidir.
Kursun Verildiği Yerler: Dikilitaş Semt Evi, Akatlar Kültür Merkezi

10 - Drama (5-8 yaş grubu, 9-12 yaş grubu) 5–8 yaş ve 9–12 yaş gruplarına yönelik oyunla yaratıcı drama, kendini ifade etme, sosyal olma, iletişim kurma, rol oynama, yaratıcılığını geliştirici ve doğaçlamalar içerikli kurs.
Kursun Verildiği Yer: Dikilitaş Semt Evi

11 - Cilt Bakımı ve Makyaj Cilt temizliği ve bakımı yaparken cilde uygun ürün seçmek hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde, cilt temizliği ve bakımı uygulamasına ilişkin olan işlemleri, belirli bir süre içerisinde, kendi başına yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir. Güzellik uzmanları kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; . Güzellik salonları ve merkezlerinde, kaplıca ve banyo tesislerinde, kuaför salonlarında, kamu kurum kuruluşları içerisindeki kuaför ve güzellik salonları vb. yerlerde çalışabilirler. Branşın eğitim süresi 80/120 ders saatidir.
Kursun Verildiği Yer: Dikilitaş Semt Evi

12 - Aşçılık Aşçı, mutfak araç, gereç ve ekipmanlarını kullanarak, hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun yiyecek üretimi yapma ve servise hazır hale getirme yeterliklerine sahip nitelikli kişidir. Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında;
1. Konaklama işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde,
2. Kurum mutfaklarında,
3. Kafeterya, bar ve restoranlarda,
4. Yemek fabrikalarında,
5. Ulaşım araçlarının yiyecek içecek üretim ünitelerinde vb. yerlerde çalışabilirler. Kurs haftanın 1 (bir) günü 09:00-16:00 saatleri arasında düzenlenir.
Kursun Verildiği Yer: Sanatçılar Parkı (Lezzet Evi)

13 - İlkyardım ve Sağlık Bilgisi
Temel halk sağlığı bilgisi, ilk yardım, sağlıklı beslenme, organ bağışı, tamamlayıcı tıp konularında eğitim yapılacaktır. 80 saatlik dönemler halinde açılacaktır.
Kursun Verildiği Yer: Akatlar Kültür Merkezi

14 – Gitar

İnsanların yeme, içme vb. doğal ihtiyaçlarının yanında müzik eğitimi de duygusal ve entelektüel bir ihtiyaç olarak yer almaktadır. Bu nedenle müzik, insanın bulunduğu her yerde var olmuştur. Gitar kursu eğitiminde temel müzik tanıtımının yanı sıra ritim ve ses öğelerinin oluşumu, melodik çalışma, nota yazılmasına yönelik alıştırmalar, dörtlük ritim yazma, enstrümanları duyumsal tanımlama, ölçü ve nüans işaretleri işlenen konular arasındadır. Kurs süresi 64 ders saatidir.
Kursun Verildiği Yerler: Beşiktaş Gençlik Merkezi, Ortaköy Kültür Merkezi, Dikilitaş Semt Evi

15 – Keman

İnsanların yeme, içme vb. doğal ihtiyaçlarının yanında müzik eğitimi de duygusal ve entelektüel bir ihtiyaç olarak yer almaktadır. Bu nedenle müzik, insanın bulunduğu her yerde var olmuştur. Enstrümanı tanıma, kemanın tarihsel gelişimi ve müzik sanatındaki yeri ve önemini açıklar. Sassmannshaus’ta yay kullanımı, parmak çalışmaları, balans çalışmaları ve tekrar çalışmalarıyla eğitim pekiştirilir. Kurs süresi 64 ders saatidir.
Kursun Verildiği Yerler: Akatlar Kültür Merkezi, Dikilitaş Semt Evi

16 – Bağlama 

İnsanların yeme, içme vb. doğal ihtiyaçlarının yanında müzik eğitimi de duygusal ve entelektüel bir ihtiyaç olarak yer almaktadır. Bu nedenle müzik, insanın bulunduğu her yerde var olmuştur. Programın amacı, nota okuyabilen, uzun ve kısa kol bağlama çalabilen, basit ritimli melodileri çalabilen ve bağlamanın akordunu yapabilen, kişi yetiştirmektir. Bu branşın eğitim süresi 100 ders saatidir.
Kursun Verildiği Yerler: Beşiktaş Gençlik Eğitim Merkezi

17 – Cam ve Seramik Boyama

Bu programın amacı, cam ve seramik yüzeye uygun desen hazırlayabilen ve bu deseni yüzeye aktararak boyayabilen, süsleme yapabilen kişiler yetiştirmektir. Program üç üniteden oluşmaktadır ve süresi toplam 100 saattir. Bu programı başarı ile tamamlayan ve belgesini alan kişi serigrafi baskı tekniğini uygulayarak kazanç temin edebilir. Bu ünite ile ilgili eğitim ve öğretim etkinliklerini başarıyla tamamlayan her kursiyer:
- Deseni işlem yapılacak yüzeye aktarabilecektir.
- Cam ve seramik yüzeyleri boyayabilecektir. 
- Boyanan desene rötuş yapabilecektir.
Kursun Verildiği Yerler: Akatlar Kültür Merkezi, Ortaköy Kültür Merkezi

18 – Girişimcilik

Bu programda Türkiye’de ve dünyada girişimciliğin tanımını, hedef ile hayal arasındaki farkı, iş fikri nedir, yeni fikirler nasıl bulunur sorularının cevaplarını bulabileceksiniz. Yatırımlara nasıl kaynak bulunacağı, iş yeri açma ve çalıştırma aşamalarında nasıl prosedürler izleneceği, iş bölümü ve organizasyon yapılmasını, pazarlama ve finansman yönetimi hakkında bilgileri içerir. Modül program 52 ders saatidir.
Kursun Verildiği Yer: Dikilitaş Semt Evi

19 – Güzel Konuşma ve Diksiyon

İnsan, sosyal bir varlıktır. Hayatını devam ettirmesi için diğer insanlarla iletişim kurmak zorundadır. İnsanlarla iletişim kurabilmek, duygu düşünce ve isteklerini ifade etmek için kullanabileceği en önemli araç ise “dil”dir. İşte bu unsur konuşmanın da dinamiğini oluşturmaktadır. Diksiyon iyi, doğru, güzel konuşma sanatıdır. Türkçe, ünlü ve ünsüz uyumları olan bir dildir. Bu bakımdan Türkçe kelimelerin telaffuzu son derece estetiktir. Dili kullanırken doğru nefes alıp sesleri doğru telaffuz edebileceksiniz. Bilgi, tecrübe ve yeteneklerimizi ne kadar etkili ve doğru kullanabiliyoruz? Mesleki ve özel yaşamda kendimizi iyi ifade edebilmek, yaptığımız işi iyi ve doğru anlatabilmek, rolümüzü doğru oynayabilmek başarımızı artırır. Dinletebilmek, ikna edebilmek, kabul görmek, tercih edilmek ve başarmak isteriz. Başarmak için ilk adım, doğru ve etkili iletişim kurabilmektir. Bunu sağlayan, konuşma becerimizdir. "Herkes Düşünme ve Konuşma Yeteneklerini Geliştirebilir."
Kursun Verildiği Yerler: Dikilitaş Semt Evi, Akatlar Kültür Merkezi 

20 – Bilgisayar Okuryazarlığı

Temel seviyede işletim sistemi kontrollerini ve ofis uygulamalarını yapabilen kişi yetiştirmeyi amaçlar. Bilgisayarın temel kullanımı, internet ve worldwide web, üretkenlik programları, bilgisayar araçlarını kullanma ve dijital yaşam stilleri hakkında eğitim verilen branşın toplam eğitim süresi 40 ders saatidir.
Kursun Verildiği Yerler: Çırağan Belediye Binası, Ortaköy Kültür Merkezi, Levent Belediye Başkanlık Binası, Dikilitaş Semt Evi

21 – Bilgisayar Operatörlüğü

Temel seviyede işletim sistemi kontrollerini ve ofis uygulamalarını yapabilen kişi yetiştirmeyi amaçlar. Microsoft Windows, Word, Excel, PowerPoint Kursları Eğitimleri, bilgisayar kullanımını bilmeyenler ya da geliştirmek isteyenler için hazırlanmış eğitim programıdır. Office Eğitimi alan kursiyerlerin iş bulmaları kolaylaşacak ya da çalıştıkları işyerlerinde daha kolay kıdem alabileceklerdir. Kursun toplam eğitim süresi 160 ders saatidir.
Kursun Verildiği Yerler: Çırağan Belediye Binası, Ortaköy Kültür Merkezi, Levent Belediye Başkanlık Binası, Dikilitaş Semt Evi

22 – Web Tasarımı ve Grafik Animasyon

Programın amacı; web sayfaları için resim, animasyon ve web araçları hazırlayabilen kişidir. Programın süresi 160 ders saatidir. Bu programı başarı ile tamamlayan ve belgesini alan kişi kendi evinde/işyerinde bu işleri yaparak kazanç sağlayabileceği gibi, çevresindeki diğer ihtiyaç sahiplerinin bu türden işlerini yaparak kazanç temin edebilir ya da gelirini artırabilir.
Kursiyerin, temel bilgisayar kullanım bilgisine sahip olması bu programın ön şartıdır.
Kendini bilişim dünyasına yakın hisseden, şirketlerin bilgi işlem departmanlarında çalışmak isteyenler için hazırlanmış bir program olduğu için, dolayısıyla reklam ajanslarında, matbaalarda, gazetelerde iş imkanı bulunmaktadır. İnternetin dünya üzerindeki kullanımı herkes tarafından bilinmektedir. Dolayısıyla web tasarımı eğitim alan kursiyerler piyasada daha kolay iş bulabilme imkanına sahip olacaklardır.
Kursun Verildiği Yerler: Çırağan Belediye Binası, Ortaköy Kültür Merkezi, Levent Belediye Başkanlık Binası, Dikilitaş Semt Evi

23 – Okuma Yazma Kursu

Okuma yazma kursları, temel eğitimlerini alamamış vatandaşlarımızın okuma yazma öğrenebilmeleri için düzenlenmektedir. Okuma yazma eğitimleri içerisinde kalem tutma, çizgi çizme, cümle metodu, sesli ve sessiz harflerin tanıtımı, heceleme, harf tanıtımı, bütünü okuma ve yazma gibi konu başlıkları bulunmaktadır. Okuma-yazma eğitimlerinin birinci kademe süresi 100 saatidir.
Kursun Verildiği Yer: Ortaköy Kültür Merkezi

24 – Fotoğrafçılık

Bir cismin görüntüsünün ışık veya başka bir ışıma enerjisi yardımıyla bir yüzey üzerinde gözle görülür ve kalıcı bir biçimde elde edilmesi işlemine 'fotoğrafi' (veya fotoğrafçılık), elde edilen görüntüye de fotoğraf denilmektedir. Fotoğrafçılığın genel dalları belgesel, reklam, endüstri, düğün, portre, mimari, hava, sualtı, doğa, özel gün, basın fotoğrafçılığı olarak sıralanmaktadır. Bu programın amacı; fotoğraf çekim elemanı yetiştirmek, çektiği fotoğrafları baskıya hazır hâle getirme yeterliklerine sahip, ürün veya konunun fotoğrafını çeken nitelikli kişi yetiştirmektir.
Kursun Verildiği Yerler: Ortaköy Kültür Merkezi


Yeni Haberler