Eurocities Sosyal İşler Forumu!

Eurocities Sosyal İşler Forumu!

Beşiktaş Belediyesi bu yıl Osmangazi’de gerçekleştirilen Avrupa Şehirler Birliği (EUROCITIES) “Sosyal İşler Forumu”na katıldı.

Eklenme Tarihi: 17 Mart 2015 Salı

Yerel yönetimlerin geliştirdiği hizmetlerin, şehirlerdeki demografik değişikliklere adapte edilmesinin tartışıldığı toplantıya, Beşiktaş Belediyesinin de aralarında bulunduğu 20 farklı ülkeden 120’ye yakın temsilci katıldı.

Avrupa Birliği şehirlerinin lobi faaliyetlerini yürüttüğü bir kuruluş olan EUROCITIES’in her yıl düzenlediği tematik forum toplantılarından biri olan Sosyal İşler Forumu, bu defa Bursa Osmangazi’de gerçekleşti.

Osmangazi Belediyesinin ev sahipliği yaptığı Forum’da, Beşiktaş Belediyesi sürdürmekte olduğu “Esenlik Hizmeti” ve bunun geliştirilmesi ile ilgili konularda sunum ve çalışma gruplarına katıldı.“Belediye Faaliyetlerinin Demografik Olarak Değişen Nüfusa Adapte Edilmesi” konu başlığı altında organize edilen toplantıda, üye belediyelerin konuyla ilgili hayata geçirdiği faaliyetler, uygulamada yaşanan aksaklıklar ve çözüm yolları tartışıldı.EUROCITIES çatısı altında yılda birkaç kez gerçekleşen "Kültür, Sosyal İşler, Ekonomi, Çevre, Bilgi Toplumu ve Mobilite" forumlarında; şehirlerin güncel meseleleri, olası çözümler, iş birlikleri ve ortak projeler masaya yatırılarak, sürecin gelişim ve sonuçları tartışılıyor.

Yeni Haberler