Kamuoyuna Duyurulur

Kamuoyuna Duyurulur

Parklara baz istasyonu kurulması hususunda açıklama kamuoyuna duyurulur;

Eklenme Tarihi: 18 Nisan 2015 Cumartesi

Belediyemizce çocuk ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde; Beşiktaş ilçesinde bulunan parklara baz istasyonları kuracağımız yönünde gerçeği yansıtmayan haberler yayımlanmakta ve kamuoyu yanlış bilgilendirilmektedir. Bu hususta insan sağlığını tehlikeye düşürecek hiçbir kararımız olmadığı gibi, mevzuata aykırı hiçbir uygulamamız da yoktur. Şöyle ki,

Belediye Başkanlığımıza, ilçemiz hudutları dahilinde kaçak ve ruhsatsız ‘Baz İstasyonları’ bulunduğu yönünde şikayetler geldiğinden idaremizce bu hususların araştırılması için bir komisyon kurulmuştur.

Komisyonumuzca yapılan araştırmalar neticesinde GSM operatörlerinin baz istasyonu kurmak istedikleri yerler için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ‘Elektronik Haberleşme Altyapısı’ mevzuat hükümleri çerçevesinde bu hususta tek denetim, kontrol ve onay yetkisine sahip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan resmi izin almak sureti ile kurulumun yapılabildiği tespit edilmiştir. Mevzuat gereği ilçemiz hudutları içerisinde özel veya tüzel kişilerin sahip olduğu taşınmazlar üzerindeki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu izni ile kurulan baz istasyonları hakkında belediye başkanlığımızın hiç bir hukuki veya idari tasarruf hakkı yoktur.

Yerel yönetimlerin baz istasyonları hakkında denetim ve yaptırımı olmadığından kontrolsüz bir büyümenin olduğu gözlemlenmiştir. Komisyonumuzca bu hususta diğer yerel yönetimlerin yapmakta olduğu uygulamalar incelenmiştir. İstanbul belediyelerinin yüzde doksanının, hüküm ve tasarrufu altında bulundurdukları kamusal alanların GSM operatörlerine kiraya vermek sureti ile sürecin yönetiminde söz sahibi oldukları anlaşılmıştır. Unutulmamalıdır ki, kurulacak bir baz istasyonunun faaliyete geçmesi ve işletmeye alınabilmesi sadece Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan verilecek bir ‘Güvenlik Sertifikası’ ile mümkün olabilmektedir. Pek çok yerel yönetimce yerleşik uygulamanın bu yönde olması nedeni ile idaremizce de bu yönde çalışmalar yapılarak işlem tesis edildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız.
Yeni Haberler