Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

 

 

Çevre Müdürlüğü Anayasa ve Belediye Kanununa dayanılarak kurulmuş bir müdürlüktür. Beldenin korunması, iyileştirilmesi, arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunması, su, toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi, bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihi zenginliklerin korunarak, insanların sağlık, uygarlık ve yaşam düzeylerinin geliştirilmesi ve güvence altına alınması için yapılacak düzenlemeleri, alınacak önlemleri, ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri ile uyumlu olarak hukuki ve teknik esaslara göre düzenlemekle yükümlüdür.
 

Detaylı tüm bilgilere ulaşmak için Çevre ve Atık Yönetimi Web Sitemizi ziyaret edebilisiniz.

www.cevre.besiktas.bel.tr