İdari İşler

 
 
Daire Amirliği, belediye içi hizmeti yapar. Bu çerçevede belediyenin birimleri ve personelin elverişli koşullarda hizmet vermesini ve çalışmasını sağlamak amacıyla tüm fiziksel hizmetleri yerine getirir.
 

Belediye hizmet binalarının ve diğer birimlerinin temizliğini sağlar, bakım onarımını yapar, ısınma, elektrik, su, telefon, fotokopi, asansör, jeneratör v.b., araç ve gerçlerin sürekli işler durumda kalmasına özen gösterir. Birimlerde çalışan personelin daha iyi hizmet vermesini, verimliliğin artırılması için müdürlüğümüz denetimi ve kontrolü düzenli bir program dahilinde yapar. Birimler arasında işbirliği ve eşgüdümü (koordinasyonu) sağlar. Birimlerden gelen talepler değerlendirilerek, en kısa zamanda ihtiyaçlarına yanıt verilir. Hizmet binalarındaki güvenliğin sağlanması, gereken düzen ve önlemlerin alınması ile ilgili özel güvenlik personelinin denetim ve kontrollerinin yapılması müdürlüğümüzün faaliyetleri arasındadır.