Satın Alma İşleri

 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği


 
Alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa mülkiyetin gayri aynı hak tesisi ve taşıma işlerinin 2886 Sayılı D.İ.K, Kamu İhale Kanunu, Devlet İhaleleri Genelgesi , Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği İ Cetveli hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi, ambarın işletilmesi, belediyenin gelir-gider bütçeleri hareketlerinin ve malzeme hareketlerinin takibi,  belediyenin demirbaş takibi, yıl sonu tadatlarının yapılması, eskimiş, kırılmış kullanılmaz durumda olanların demirbaştan düşürülmesi gibi konularda faaliyetlerini sürdürür.
 
 
• Bölümlerden gelen taleplerin referans alınarak birimin ihtiyacı olan tüm ürünlerin satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesini ve ilgili firmaya ödenmesini sağlamak,
• Keşif hesabının Satın Alma Müdürlüğü tarafından yapıldığı ürün ve hizmet alımlarında belirlenen yönteme göre ilgili evrakların hazırlanarak satın alma dosyasının düzenlenmesini organize etmek,
• Nihai üründe direkt olarak kullanılan ürün/hizmetlerin satın alındığı Onaylı Tedarikçiler Listesinin oluşturulmasını ve bu listenin güncelliğinin takip edilmesini koordine etmek,
• Tedarikçilerin performans değerlendirilmelerinin yapılmasını ve ilgili kalite kayıtlarının saklanmasını koordine etmek,
• Müdürlüklerin onaylanan ürün ve hizmet ihtiyaçları için keşif hesabını yapmak, ilgili müdürlük tarafından yapılmasını sağlamak,
• İhalelerin sayıştay tescillerinin yapılmasını sağlamak,
• Ürün ve hizmet alımlarında Devlet İhale Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Devlet İhaleleri Genelgesi ve İ cetvelini referans alarak alım yöntemini belirlemek/belirlenmesini sağlamak,
• Tellallık faaliyetinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
• Satın alınan ürünlerin tanımlanması ve izlenebilirliğine yönelik işlemlerin prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak,
• Satın alma ile ilgili avans ve kredi işlemlerini yürütmek,
• Satın alma siparişlerinde herhangi bir değişiklik söz konusu olduğunda değişiklik ile ilgili mutabakat sağlamak ve gerekli durumlarda ihalenin iptal edilerek işlemlere yeniden başlanmasını organize etmek,
• Satın alma dokümanlarını kontrol etmek ve gerekli kısımlarını onaylamak,
• Bölümü ile ilgili yatırım planlarını ve bütçeyi hazırlayarak onaya sunmak ve gerçekleştirmesini takip etmek,
• Bölümü ile ilgili faaliyetleri ve sonuçlarını bağlı bulunduğu belediye başkan yardımcısı aracılığı ile başkanlığa raporlamak çalışma faaliyetleri arasında yer alır.