Fen İşleri Müdürlüğü

 
Belediye Kanunununun vermiş olduğu görev ve sorumluluk kapsamında yetki paylaşımı doğrultusunda başkanlık yatırımlarını stratejik plan ve bütçe eşgüdümünde sorumluluk bilinci içerisinde sürdürür. Beşiktaş ilçesinin sosyal ve kültürel yaşamında önemli yer tutan üst ve altyapıların, hedeflenmiş iş planı ve programı doğrultusunda yatırımların planlanması ve uygulaması görevlerini yerine getirir.