Gelir İşleri

 
 
 
Belediyenin; Belediye Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu ve Büyükşehir Belediyesi Kanunlarından kaynaklanan veya yaptığı iş ve hizmetlerden doğan gelirlerini (vergiler, harçlar, ivazsız bağışlar, kiralar vb.)  araştırmak, saptamak, tarh, tahakkuk ve tahsil ettirmek, belediyenin yıllık gelir bütçesini hazırlamak Gelir İşleri'nin görevleri arasındadır.
 
 
Gelir İşleri, Tahakkuk Şefliği, Emlak Tahakkuk Şefliği, Çevre Temizlik Tahakkuk Şefliği, Deniz Nakil Şefliği, Tahsil Şefliği ve İcra Takip birimlerinden oluşur.

BELEDİYEMİZİN BAŞLICA GELİRLERİ

EMLAK VERGİSİ

Gayrımenkullerden (bina, arsa, arazi) alınan bir vergi olup Emlak Vergisi mükellefi gayrimenkulün maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa malik gibi tasarruf edendir. Malikin vefatı durumunda iştirak halinde bildirimde bulunacak mükellefler, veraset ilamı fotokopisi ile başvurmalıdır. Emlak Vergisi bildiriminde bulunmak isteyen mükelleflerimizin başvuru yaparken yanında bulundurması gereken evraklar şunlardır:
• Tapu fotokopisi,
• Nüfus cüzdanı fotokopisi,
• Yeni biten binalar için inşaat ruhsatı fotokopisi, binanın bulunduğu adres (mahalle, sokak, bina, daire veya iş yeri numarası varsa apartman veya site adı).

Bildirim sahibinin ikamet, iş yeri adresi ve vergi numarası ile birlikte Levent Mah. Aytar Caddesi, Başlık Sokak No:1 Beşiktaş adresinde bulunan Beşiktaş Belediye Başkanlığı Binası'nın, 1. katındaki  Gelir İşlerine' ne müracaat etmeleri gerekir.

EMLAK VERGİSİNİN ÖDEME SÜRELERİ
Birinci Taksit: Mayıs ayı sonuna kadar ödenir.
İkinci Taksit: Kasım ayı sonuna kadar ödenir.

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ
Meskenlerde harcanan su bedeline ilave edilerek (01.01.2004 tarihinden itibaren) iş yerlerinden ise belediyemizce tahsil edilen bir vergi olup öncelikle mükellefi, bağımsız bölümü kullanan kişi veya tüzel kişiler, boş olan yerler için ise mal sahibidir. Boş olarak kullanılmayan iş yerleri bu vergiden muaftır.

Çevre Temizlik Vergisi Bildirimi için Gerekli Evraklar
• Nüfus cüzdanı fotokopisi
• Mal sahipleri için tapu fotokopisi
• Kiracılar için ise (iş yeri) işe başlama tarihini gösteren belge ve kira kontratı ile birlikte Levent Mah. Aytar Caddesi, Başlık Sokak No:1 Beşiktaş adresinde bulunan Beşiktaş Belediye Başkanlığı binasının 1. katındaki Gelir İşleri'ne müracaat etmeleri gerekir.
 
Çevre Temizlik Vergisinin Ödeme Süreleri:
Birinci taksit
: Mayıs ayı sonuna kadar ödenir
İkinci taksit: Kasım ayı sonuna kadar ödenir.
 
İLAN REKLAM VERGİSİ
5272 sayılı Belediyeler Kanunu gereğince, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı olan ana arter ve caddelerde bulunan reklam tabelaları için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne İlan ve Reklam Vergisi beyannamesi verilir. Belediyemiz sorumluluk alanlarında kalan ilan ve reklam tabelaları için başkanlığımız Gelir İşleri'ne müracaat edilir ve Gelir İşleri'nin diğer birimlerle oluşturduğu ekipler tarafından kontrol edilerek uygunluğu tespit edildikten sonra İlan ve Reklam Vergisi beyanları kabul edilerek tahsilatı yapılır. İlan ve reklam beyanları Ocak ayı içerisinde kabul edilir. Verginin son ödeme tarihi 31 Ocak’tır. Bez afiş ve el ilanları için Gelir İşleri'nin oluşturduğu ekiplerin kontrolünden sonra izin verilir ve ödemesi peşin yapılır.

EĞLENCE VERGİSİ
Başkanlığımız sınırları dahilinde faaliyet gösteren eğlence yerlerinden her ayın 20’sinde geçmiş aya ait eğlence vergisi bildirimi alınır; bildirime göre tahakkuku ve tahsilatı yapılır.

İŞ YERİ AÇMA HARÇLARI
Ruhsat ve Denetim tarafından tahakkuk ettirilir ve peşin olarak tahsil edilir.

İŞGAL HARCI
Umuma ait yerlerin mükellefler tarafından izin alınarak yeşil alanların Zabıta Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Emlak İstimlak Müdürlüğü ekiplerinin tespiti ile ayrıca başkanlıkça izin verilen yerlerin işgallerinden de aylık olarak tahsil edilir. (büfe vb. yerler)   
  
HARCAMA İŞTİRAK PAYI
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce cadde ve sokaklara asfalt, bordür, tretuvar ve kilit parke yapılması sonucu, söz konusu cadde veya sokakta gayrimenkulü bulunan bina sahiplerinden, sahip oldukları arsa hisse oranına göre yapılan masrafın oranlaması sonucu, Belediye Gelirleri Kanununun 86. Maddesi gereğince tahakkuk ettirilen bir gelir türüdür.

Bu Harçlar Dışında Alınan Başlıca Harçlar:
Haberleşme Vergisi, Elektrik Tüketim Vergisi, Tatil Günü Çalışma Ruhsat Harcı, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı, Bina İnşaat Harcı, Kayıt ve Suret Harcı, Muayene ve Ruhsat Rapor Harcı.

Değerli Beşiktaşlılar,
Verginizi bankadan, postaneden posta çeki ile veya online olarak ödeyebilirsiniz.

Emlak, çevre temizlik, ilan reklam vergisi ve tahakkuku yapılmış belediye gelirlerinin ödemelerini süreleri içerisinde sicil numaranızı yazarak 232812 no.lu emlak vergisi ve 654294 no.lu çevre temizlik vergisi posta çeki hesabına şubeden veya diğer banka şubelerinden EFT ile ya da online olarak yapabilirsiniz. Ayrıca başkanlığımızca yerinde hizmet anlayışından hareketle her mahalleye bir hizmet ofisi projesi çerçevesinde açılan hizmet ofislerinde ve hizmet binamızda bulunan hizmet birimimizde ödemelerinizi yapabilirsiniz.

Belediye gelirleri ile oluşan her türlü sorunlarınız için Beşiktaş Belediye Başkanlığı Gelir İşleri’ne müracaat edebilirsiniz. Gayrimenkul alım satımı ve iş yeri devirlerinizde öncelikle alacağınız veya açacağınız iş yerinin vergi borcu olup olmadığını öğreniniz. İş yerlerinizi tahliye ettiğinizde burası ile ilgili bildirimlerinizi kapattırınız. Emlak alımlarınızda müteselsil sorumluluktan dolayı satın alacağınız emlağa ait bütün vergi borçlarını araştırınız.

Bankalar
Vakıflar Bankası Beşiktaş Şubesi Hesap No: 00158007300275260
Vakıflar Bankası Beşiktaş Şubesi IBAN No: TR20 0001 5001 5800 7300 2752 60
Halk Bankası Beşiktaş Şubesi Hesap No: 07000006
Halk Bankası Beşiktaş Şubesi IBAN No: TR20 0001 2009 7640 0007 0000 06

Postane
Posta Çek No: 232812

1.Emlak Vergisi İçin Posta Çek No: 232812
2.Çevre Vergisi İçin Posta Çek No: 654294

Online Ödeme için Tıklayınız
 
Belediye Hizmet Ofislerimiz
Beşiktaş Belediyesi Levent Hizmet Binası
Çırağan Hizmet Ofisi 

*Hizmet ofislerimizde kredi kartı geçerlidir.