Hukuk İşleri Müdürlüğü

 
Hukuk İşleri Müdürlüğü, Beşiktaş Belediyesi kamu tüzel kişiliğinin tüm hukuksal sorunlarına yürürlükteki yasalara göre belediye başkanınca verilen vekaletnamedeki sınırlar içinde çözümler getirmekle görevlidir.
 

Belediye başkanı adına tüm yargı mercilerinde, hakemler, icra daireleri ve noterlerde, müdürlük avukatları vasıtasıyla belediye tüzel kişiliğini temsil eder; icra işlemlerini yürütür, dava açar, açılan davalarda gerekli savunmalarda bulunur ve davaları sonuçlandırır.              
                                                                                            
Tam yargı mercileri, hakemler, icra daireleri ve noterlerden yapılacak tebliğleri belediye başkanlığı adına alarak ilgili mercilere iletir; ilgili mercilerin verecekleri bilgi üzerine hukuksal gereklerini yerine getirir.

Başkanlık katı veya belediyeye bağlı müdürlüklerin çözemedikleri, tereddüde düştükleri hukuksal konular hakkında yazılı görüş belirtir.