İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

 
 İŞ BAŞVURULARINIZ İÇİN: isbasvuru@besiktas.bel.tr
 *T.C. Kimlik Numarası olmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, belediyemizin şu anda ve gelecekteki insan kaynağını nitelik ve nicelik olarak belirleyecek insan kaynakları planlamasını yapar. İnsan kaynağının nasıl elde edileceğine karar verir ve bu kaynaktan en etkili biçimde nasıl yararlanılacağına ilişkin tüm faaliyetleri diğer müdürlüklerle koordineli bir şekilde yürütür. Çalışanlarımızın tecrübe kazanma yoluyla kişinin bilgi, yetenek ve becerilerinde değişiklik yapma faaliyetlerini yürütür.

Değişen çağa ayak uydurmanın ve gelişmeleri takip etmenin en etkin ve en temel aracının "Eğitim" olduğuna inanan müdürlüğümüz, eğitim ihtiyaçlarının analizinin yapılması, bu analiz doğrultusunda eğitim içeriğinin tasarlanması, eğitimin gerçekleşmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesini yürütmekten sorumludur.
 
 

• Memur atama işlemlerini yapmak,
• Memurların mal bildirimlerini almak ve saklamak,
• Memur personelin yükselme, terfi ve intibak işlemlerini yapmak,
• Memurların norm kadro ilke ve standartları, uygulama ve esasları, kadro ihdası, iptali ve değiştirilmesi işlemlerini yapmak,
• Memur sendikası istifa ve katılım işlemlerini yapmak,
• Üst görev (müdürlük vb.) vekalet yazılarını hazırlayıp duyurmak,
• İlgili personellerin seminerlere, sempozyumlara katılımını sağlamak,
• Memur, işçi ve sözleşmeli personele ait özlük dosyalarını tutmak,
• Tüm personelin (memur, işçi ve sözleşmeli personel) izin işlemlerini yapmak,
• Memur ve işçi personel disiplin kurullarının oluşturularak disiplin toplantı çağrıları yapmak ve sonuçlarının uygulamak,
• Memur ve işçi emeklilik işlemlerini yapmak,
• İşçi personelin Toplu İş Sözleşme sürecini düzenlemek,
• Staj için başvuran lise ve üniversite öğrencilerinin işlemlerini tamamlamak,
• Disiplin sistemini personele tanıtmak ve disiplin işlemlerini yürütmek,
• Bireysel nitelikleri kazandırılmış personelin kurumumuzu çok daha ileriye taşıyacağı gerçeğinin ışığında nitelikli personel yetiştirmek ve uygun alanlarda istihdam etmek,
• Kariyer planlamasına destek olmak, belediyemizin gereksinimini sağlayacak personeli elde etmek amacıyla uygun pozisyonlara yerleştirmek,
• Belediyemizde iç kaynaklar yoluyla boş pozisyonların doldurulmasında farklı bakış açıları geliştirmek,
• Belediyemizde işe başlayan çalışanlarımıza oryantasyon (alıştırma) eğitimi düzenlemek müdürlüğün çalışma faaliyetleri arasındadır.