Zabıta Müdürlüğü

 
İLETİŞİM

Adres : Çırağan Caddesi No:77 Beşiktaş İstanbul

Zabıta Müdürlüğü

Tel: 0212 260 60 05

Mail: zabitamd@besiktas.bel.tr

Zbt. Büro Amirliği: Zabıta Komseri Bahadır Gökmen

Tel : 0212 236 10 20 (Dahili:108 - 119)

Tel: 0212 260 60 05 (Dahili: 108 - 119)

Tel/Faks: 0212 327 13 80

Mail: zabita@besiktas.bel.tr

 
 
5393 Sayılı Belediye Kanununun 51.maddesine göre "Belde sınırı içinde beldenin intizam, sıhhat ve hududunu temin ve muhafaza etmek ve bu sıfatla Belediye Kanun, nizamname, talimathane, yasaklar ve emirleri tatbik etmek, Belediye Ceza Kanununa göre suçları cezalandırma ve cezaların infazı, Belediye Kanununda yazılı görevlerin yerine getirilmesi ve belediye suçlarını kovuşturma ve araştırmakla belediye zabıtası görevli kılınmıştır.

Kendisine verilen bu görevler çerçevesinde hizmetlerinde süreklilik asıl olup ulusal bayram, genel tatil, hafta tatili günlerinde ve günün 24 saatinde zabıta hizmetleri aksatılmadan yürütülür.

Bu görevlere ek olarak birçok kanunda belediye zabıtasına görevler yüklenmiştir. Belediye zabıta hizmetleri belediye vazifesinden soyutlanamaz; belediye zabıtası belediyenin icra organı ve takipçisidir.
 
BELEDİYE ZABITASININ YETKİ ALDIĞI KANUNLAR

1. 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu
2. 775 Sayılı Gecekondu Kanunu
3. 394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu
4. 3516 Sayılı Ölçü ve Ayarlar Kanunu
5. 2872 Sayılı Çevre Kanunu
6. 4077 Sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu
7. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
8. 5101 Sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun
9. 9207 Sayılı İş Yeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliği
10. 5393 Sayılı Belediye Kanunu
11. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
12. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
13. 3572 Sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun
14. 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
15. 1608 Sayılı Kanun
16. 6301 Sayılı Öğle Dinlenmesi Kanunu
17. 3194 Sayılı İmar Kanunu
18. 6111 Sayılı Kanun
19. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
 
 
 
 
ZABITA KARAKOL VE EKİP AMİRLİKLERİ

1. Merkez Büro Amirliği:
Amirliğimiz kurum içi - kurum dışı ve bölge ekiplerinden gelen tüm yazışma ve evrakların kabulü, dağılımı, kontrolleri ve takibini yaparak geri dönüş sağlar. Birim içinde personelin izin ve rapor işlemlerinin takibini yapar.

2. Karakol Amirlikleri:

Merkez Büro Amirliğinden gelen kurum içi ve kurum dışı tüm yazışma ve evrakların takibini ve kontrollerini yaparak geri dönüşümünü sağlamaktadır. Seyyar Ekip Amirliği ile koordineli olarak yaya kaldırımları ve yolları işgal edip seyyar satış yapanlara veya yapma girişiminde bulunanlara mani olur; uymayanlara yasal işlem yapılmasına ve ilçemiz genelinde bulunan pazarlarda Pazar Ekip Emirliğince rutin olarak yapılan denetimlere destek sağlamaktadırlar.

a. Çarşı Zabıta Karakol Amirliği:
Tel: (0212) 258 16 73
Sinanpaşa Mahallesi Sinanpaşa Camii arka kısmındaki park içerisinde bulunmaktadır.(Sinanpaşa, Türkali, Muradiye, Cihannuma, Vişnezade, Yıldız ve Abbasağa Mahalle Muhtarlığı sınırları içerisinde ikamet eden belde sakinlerimize hizmet sunar.)
b. Gayrettepe Zabıta Karakol Amirliği:
Tel: (0212) 272 37 89
Gayrettepe Mahallesinde Vefa Bayırı Sokağı üzerinde Şair Nedim Parkı bitişiğindedir. (Gayrettepe, Dikilitaş ve Balmumcu Mahalle Muhtarlığı sınırları içerisinde ikamet eden belde sakinlerimize hizmet sunar.)
c. Arnavutköy Zabıta Karakol Amirliği:
Tel: (0212) 265 12 66
Arnavutköy Mahallesi Abdülhak Molla Sokak üzerinde bulunmaktadır. (Arnavutköy, Bebek ve Kuruçeşme Mahalle Muhtarlığı sınırları içerisinde ikamet eden belde sakinlerimize hizmet sunar.)
d. Levent Zabıta Karakol Amirliği:
Tel: (0212) 281 04 69
Levent Mahallesi Çilekli Caddesi No:34 adresinde bulunmaktadır. (Levent, Etiler, Nisbetiye, Levazım, Akat, Konaklar ve Kültür Mahalle Muhtarlığı sınırları içerisinde ikamet eden belde sakinlerimize hizmet sunar.)
e. Ortaköy Zabıta Karakol Amirliği:
Tel: (0212) 260 54 53
Ortaköy Mahallesi Deniz Sahilinde Büyük Mecidiye Camii yanındaki park alanı içerisindedir. (Ortaköy, Mecidiye ve Ulus Mahalle Muhtarlığı sınırları içerisinde ikamet eden belde sakinlerimize hizmet sunar.)

3. Seyyar Ekip Amirliği:

Ortaköy Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde; viyadük altında bulunan karakolda konumlanır.
Ekiplerimiz yaya kaldırımları ve yolları işgal edip geliş geçişi engelleyen ve giyim eşyası, oyuncak, açıkta gıda maddesi, kitap vb. türde seyyar satışı yapma girişiminde bulunanlara mani olur; uymayanlara yasal işlem yapar.

4. Pazar Ekip Amirliği:

Ekibimiz ilçe genelinde bulunan pazarlarda her gün rutin olarak denetim yapar; gelen şikayetleri anında değerlendirir.
Denetimler sırasında fiyat etiketi kontrolü yapılmaktadır. Halkın sağlığını ilgilendiren açıktaki gıda malzemelerinin satışı engellenir ve yiyeceklerin kapalı kaplarda satışının yapılması sağlanır.

5. Denetim Ekibi:

Ekibimiz ilçemiz genelinde faaliyet gösteren ruhsatlı veya ruhsatsız tüm işyerlerinin kontrolünü yapar.

6. İmar Zabıta Ekibi:

Ekibimiz ilçemiz genelinde zabıta mevzuatına göre imar ile ilgili işlemleri yapar.

7. Gece Nöbetçi Ekip Amirliği:

Zabıta hizmetleri 24 saat devamlılık arz ettiğinden ilçe sınırları dâhilinde her türlü Belediye Emir ve Yasakları ile ilgili hizmetleri 20.00/08.30 saatleri arasında yapmaktadır.

TEFTİŞ DEFTERİ İÇİN İSTENEN BELGELER:
a) Belediyemiz Gelir Müdürlüğünden bedeli karşılığında alınan boş teftiş defteri,
b) İşyeri açma izin belgesi,
c) İşyeri sahibi (sahiplerinin) veya sorumlu müdürünün T.C. kimlik numarası
d) İşyeri sahibinin veya sorumlu müdürünün nüfus cüzdan sureti,
e) İşyeri sahibi (sahiplerinin) veya sorumlu müdürünün bir adet vesikalık fotoğrafı,
f) İşyerinin Vergi Levhası
 
İLGİLİ MEVZUATLAR