Park ve Bahçeler MüdürlüğüBeşiktaş ilçe sınırları içerisinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkisinde bulunan ve 385.778,34 m²’lik alana sahip 137 adet park, okul bahçeleri, refüjler, 15 adet köpek gezdirme alanı ve diğer pasif yeşil alanlar gibi kamuya ait alanlarda düzenleme çalışmaları yaparak yeşil alan miktarını artırmak müdürlüğümüzün birincil görevidir. İlçede sorumluluğu dahilinde olan aktif ve pasif yeşil alanların varlığının devamlılığını sağlamak ve çağdaş alanlar haline getirmek büyük önem taşır.

Tüm çalışmalar kentlinin gereksinimlerine yanıt verecek ve ekosisteme katkı sağlayacak prensipler doğrultusunda devam eder. Müdürlüğümüz, sokak peyzajı uygulamalarıyla kent estetiğine katkı sağlamaya çalışırken kentte oluşan tüm kamusal boşlukları çalışma alanına dönüştürmek için yoğun bir şekilde çalışır.