Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

 
Beşiktaş Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, T.C. Anayasasında yer alan sosyal devlet anlayışı ile çalışmak, Beşiktaş Belediyesi Stratejik Planı rehberliğinde bağlı bulunan mevzuat kapsamında, 5393 sayılı Belediye Kanunuyla belirlenen hizmetleri yapmak ve uygulamakla sorumludur. Bu çerçevede Beşiktaş’ta yaşayan mağdur, yaşlı, düşkün, dar gelirli, kimsesiz, korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç olan tüm kesimler (çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek, özürlü, sosyo-ekonomik anlamda dezavantajlı) için sosyal hizmet ve yardımlarda bulunmak görevidir.

Bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, sosyal yardım alanında faaliyet gösteren dernek ve vakıflar, üniversiteler ile iş birliği yaparak projeler geliştirerek hayata geçirir.
 

• Beşiktaş’ta ikamet eden engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve sorunlarını çözmek amacıyla sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, ilçe kaymakamlığı işbirliği yaparak projeler üretmek ve uygulamak,

• Beşiktaş’ta yaşayan maddi durumu yetersiz olan ilköğretim ve lise öğrencilerine ders yılı içinde başarılarını arttırmak için destek sağlayıcı projeler geliştirmek ve uygulamak; başarılı öğrencileri teşvik edici ödüllerle desteklemek,

• Beşiktaş’ta yaşayan sosyo-ekonomik seviyesi dezavantajlı ve yardıma muhtaç kentlilerimize kanun ve yönetmelik çerçevesinde başkanlık onayı ve meclis kararı alınarak nakit, yiyecek, giyim vb. sosyal konularda yardım yapılmasını sağlamak,

• Günlük gereksinimlerini tek başına karşılamakta güçlük çeken kentlilerimize verilen kuaför ve ev temizliği hizmetlerini yürütmek,

• Yangın ve doğal afet gibi durumlarda mağdur olan ailelerin tespitini yapmak, imkanlar ölçüsünde eşya, gıda, giyecek, sağlık, gıda malzemesi, gerektiğinde başkanlık onayı alarak belediye meclisi kararıyla maddi yardım yapılması konusunda gerekli koordinasyonu sağlamak,

• Beşiktaş’ta yaşayan şehit yakınları ve gazilere yasaların öngördüğü ölçüde yardımda bulunmak ve onları düzenlenecek etkinliklere dahil ederek sosyal hayatın içine katmak,

• Ekonomik açıdan zorluklar ve yokluklar yaşayan kentlilerimize Müdürlük görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda gerekli sosyal yardımları yapmak ve bu konuda Beşiktaş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile iş birliği yaparak Beşiktaş’ta sosyal yardımlardan yararlananların envanterini çıkarmak,

• İhtiyaç sahiplerini incitmeden yardım alabilecekleri, yardımseverlerin de gönül huzuru ile yardımlarını teslim edecekleri organizasyonlar ile ihtiyaç sahiplerine yardımda (giyecek, ev eşyası, kitap, vb.) bulunmak,

• Bayramlar, önemli günler ve haftalarda etkinlikler düzenlemek, bu özel günlerde diğer kurum, kuruluşlarla iş birliği yapmak ve organizasyonlar düzenlemek,

• Ailesi Beşiktaş dışında veya şehir dışında oturan ve Beşiktaş’ta okuyan veya ailesi İstanbul dışında oturan ve İstanbul’da okuyan ve barınma ihtiyacı olan kız ve erkek öğrencilerin sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda barınmalarını sağlamaya yönelik konuk evi açmak ve idare etmek,

• 5393 sayılı belediye kanunun 76. maddesinin ve kent konseyi yönetmeliğinin belediyelere verdiği görevler kapsamında iş birliği sağlamak çalışma faaliyetleri arasında yer alır.