Temizlik İşleri Müdürlüğü


MİSYONUMUZ
        Belediyemiz sınırları içinde yasa ve yönetmeliklerin vermiş olduğu yetki ve sorumlulukları sosyal adalet ve eşitlik yaklaşımıyla kaliteli hizmet vermek, çağdaş ve sağlıklı bir kentin tüm faydalarını doğal ve tarihi değerleri koruyarak sunmak, hizmeti sunarken mevcut imkan ve kaynakları etkili ve verimli kullanarak yürütmek.

VİZYONUMUZ
        Güvenilir, üstün, kaliteli ve artı değeri olan hizmetler vermeye, rekabet güçlerini arttırmaya sosyal ve fiziksel çevreyi özenle korumaya, çalışanlarımızın gurur duyduğu bir yerel yöneticilik anlayışı içerisinde "Temiz Çevre Temiz Beşiktaş" olgusu ile verdiğimiz hizmeti Avrupa standartlarına getirmek.


        Belediye Kanununun vermiş olduğu görev ve sorumluluk kapsamı ve yetki paylaşımı doğrultusunda Temizlik faaliyetlerini stratejik plan ve bütçe eşgüdümünde sorumluluk bilinci içerisinde sürdürmektir.
        Belediyemiz sınırları içerisinde müdürlük olarak;

 • İnsana öncelik veren
 • Halka hizmet düşüncesinde olan
 • Dürüst, şeffaf ve adalet ilkesine bağlı
 • Hizmetlerde kalite, nitelik ve kentsel estetiği gözeten
 • Tarihi değerleri koruma-kullanma dengesi içinde
 • Yaşatarak korumayı amaçlayan
 • Hemşehrilerinin kent yönetimine katılımını sağlayan
 • Bilgi edinme ve denetim hakkına saygılı
 • Doğruluk ve yansızlık ilkelerine sıkı sıkıya bağlı
 • Güler yüzlü hizmet sunan
 • Kendini sürekli geliştiren

        Daha yeşil ve temiz bir çevre için bölgemiz genelinde atıkları yerinde ayrıştırarak, sıfır atık farkındalığını geliştirerek, kendini yenileyen sürdürülebilirlik kapsamında iyi ve yetenekli bir kadroyu oluşturmaktır.
1. Evsel atıklar, katı atıklar, semt pazarı atıkları, poşetlenmiş çim-bahçe atıklarının toplanması ve bertaraf istasyonuna nakli
2. Cadde, sokalar, semt pazaryerlerinin temizliği ve yıkanması çalışmalarının gerçekleştirilmesi
3. Okullar, ibadethaneler, mezarlıklar, çöp evlerde temizlik ve yıkama çalışmalarının gerçekleştirilmesi
4. Konteyner yeri yapımı ve atık konteynerlerinin bakımı onarılması ve temizliğinin gerçekleştirilmesi
5. Hizmet gereği kullanılacak malzeme ve ekipmanların temin ve saha çalışmasının gerçekleştirilmesi
 

                  

 

EVSEL KATI ATIK ÜCRETLENDİRME MECLİS KARARI  İÇİN TIKLAYINIZ...