Yazı İşleri Müdürlüğü


Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

5393 Sayılı Belediye Kanununun 48’inci maddesinde sayılan birimlerin başında gelen Yazı İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürü’ne bağlı olarak görev yapan “Kararlar Birimi”, “Evrak Kayıt Birimi” ve “Nikah İşleri Birimi” olmak üzere 3 ana birimden oluşur.


  
• Belediye meclisinin, encümenin ve ihtisas komisyonlarının işlemlerini yürütmek,
• Belediyeye gelen yazıların evrak yönetiminde kayıt ve havale sürecini Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) uygun şekilde yürütmek,
• Belediyeden giden yazıların evrak yönetiminde kayıt ve ilgililerine teslimat sürecini EBYS’ye uygun şekilde yürütmek,
• Evlendirme işlemlerini yürütmek,
• Mevzuatın öngördüğü kurul ve komisyon toplantılarını yürüterek görev, yetki ve sorumluluk kapsamındaki konularda alınan kararların uygulanmasını takip etmek Yazı İşleri Müdürlüğü’nün başlıca görevleri arasında yer alır.

Kararlar Birimi ile Evrak Kayıt Birimi Beşiktaş Belediyesi Levent Hizmet Binasında, Nikah İşleri Birimi ise Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde hizmet verir.