Toplam Kalite Politikası

Beşiktaş Belediyesi
Kalite Politikası


• Eğitimli ve deneyimli personelimizle, mevcut kaynakları etkin ve verimli kullanarak, kurumumuzdan hizmet alan vatandaş ve tüm paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini süresinde karşılamak, memnuniyetlerini sağlamak.
 
• Vatandaş ve paydaşlarımızın memnuniyetini sürekli kılmak ve hiçbir koşulda kaliteden ödün vermemek.
 
• Stratejik Plan ve TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarını, uygulanabilir kılarak güncel yasal mevzuat çerçevesinde hizmetlerimizi sürekli geliştirmek ve etkinliğini artırmak.
 
• Uluslararası standartlar düzeyinde sürdürülebilir hizmet vermek için, kurumumuzdaki tüm süreçlerde etkin yönetim sistemleri oluşturmak.
 
• Doğaya, çevreye, kültürel ve tarihi mirasa sahip çıkarak gelecek nesillere yaşanabilir bir kent bırakmak.
 
• Sosyal sorumluluk bilinciyle, şeffaf, adil, hesap verebilir bir yönetim anlayışını benimsemek ve benimsetmek.
 
• Paydaşlar ile kurumsal iletişimde teknolojik imkânları kullanarak hızlı ve etkin çalışma sistemi ve Teknolojik gelişmelerle uyumlu akıllı kent oluşturmak.
 
• Kentlilerimizin yaşam kalitesini sürekli yükselterek sürdürülebilir ve çağdaş ölçülerde Türkiye’nin en yaşanabilir ilçesi ve yaşamak istediği bir dünya kenti olmak.
 
• Katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışının oluşmasını sağlamak.
 
• Dezavantajlı grupları önemsemek ve onlara yönelik hizmet üretmek.
 
• Hayat boyu öğrenme yaklaşımını benimseyerek kurum çalışanlarının gelişimlerini azami motivasyon ve en geniş eğitim desteği ile sürdürerek, tüm çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamak ve Beşiktaşlı olmanın gururunu yaşatmak.