Çevre Politikamız

Çevre Politikası

Beşiktaş Belediyesi olarak Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz doğrultusunda, “Sürdürülebilir Belediyecilik” kavramı temelinden yola çıkarak çevrenin korunmasına katkıda bulunmakta ve tüm belediyecilik faaliyetlerimizden dolayı meydana gelen olumsuz çevresel etkileri azaltmak amacı ile çalışmalarımızı planlamakta, uygulamakta, kontrol etmekte ve değerlendirmekteyiz. Bu vizyondan hareketle kendimizi yenilemekte ve aşağıdaki amaçları benimsemekteyiz;

• Aynı doğayı paylaştığımız canlıların haklarına çağdaş belediyecilik anlayışıyla sahip çıkmak ve sorunları gidermek;

• Stratejik Plan ve TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standartlarını uygulanabilir kılarak güncel uygulanabilir yasal çevre mevzuatı çerçevesinde hizmetlerimizi sürekli iyileştirmek, geliştirmek ve etkinliğini artırmak,

• 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince kamusal açık ve kapalı alanlarda atık yönetimi ve temizlik çalışmalarını etkin olarak yürütmek,

• Geri dönüşümü esas alan bir anlayışla çevrenin ve halk sağlığının korunmasını sağlayacak atık yönetimini geliştirmek,

• Çevre bilincini arttırmak ve çevre denetimini etkin bir şekilde yürütmek,

• Sera gazları, zararlı emisyonlar ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve enerjinin verimli kullanılmasına yönelik faaliyetleri yaygınlaştırmak,

• Kent estetiğine yönelik tüm uygulamaları yaygınlaştırmak ve yeşil alanları etkin yönetmek,

• Eğitimli ve deneyimli personelimizle mevcut kaynakları etkin ve verimli kullanarak kurumumuzdan hizmet alan vatandaş ve tüm paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini öğrenmek, süresinde karşılamak, memnuniyetlerini sağlamak,

• Doğaya, çevreye, kültürel ve tarihi mirasa sahip çıkarak gelecek nesillere yaşanabilir bir kent bırakmak,

• “Çevresel Yönetim Sistemi” kurmak, sürekliliği sağlamak için ilgili paydaşların görüş ve önerilerini alarak performans değerlendirmesini yapmak ve duyurmak,

• Çevrenin korunmasına yönelik amaç ve hedeflerin tespiti ve gözden geçirilmesi için gereken teknik ve yapısal işlemleri düzenlemek, uygulamak ve izlemek,

• Tüm boyutlarıyla kirliliğin önlenmesi için gereken çalışmaları yapmayı taahhüt ederiz.

www.cevre.besiktas.bel.tr